• Lex van Lieshout ANP

'Bouwsector FoodValley staat onder extreme druk'

SCHERPENZEEL De bouwsector in de regio FoodValley staat onder extreme druk door een ,,substantiële" groep koopkrachtige nieuwkomers uit de Randstad. Doordat die druk de komende tijd naar verwachting toeneemt, is er een groeiend risico op verdringing van de eigen bewoners op de woningmarkt. Tegelijkertijd loopt het aantal nieuwbouwplannen terug.

Wouter van Dijk

Dat staat te lezen in de nieuwe Vastgoedmonitor van Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley, een samenwerkingsverband van onder meer gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, makelaars en banken. Donderdagmiddag werd deze monitor tijdens een bijeenkomst in Nijkerk gepresenteerd.

RECORDAANTAL In deze regio van acht gemeenten (Barneveld, Nijkerk, Ede, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Wageningen en Rhenen) is op de markt voor koopwoningen nu sprake van een recordaantal transacties. ,,De markt draait op volle toeren in alle gemeenten en voor alle prijscategorieën en woningtypen. De druk is zo hoog dat het aanbod op de bestaande markt snel afneemt en de prijzen sterk stijgen. En daar hebben we de kern van het probleem te pakken", zegt bestuurslid Rob Arends van de stichting. ,,De markt is heftig in beweging, bouwplannen raken veel sneller vol dan gepland."

DRUK NEEMT VERDER TOE De extreme druk op de markt ontstaat volgens de monitor door een combinatie van een historisch hoog migratiesaldo (er komen meer mensen van buitenaf in deze regio wonen dan dat inwoners de regio verlaten, red.) én een afname van het woningaanbod. ,,De verwachting is dat de druk op de markt verder zal toenemen, met een verdere sterke stijging van de woningprijzen als gevolg." De ontwikkeling is een gevolg van het feit dat het economisch goed gaat met de regio. Zo steeg het aantal banen hier vorig jaar met drie procent. Arends: ,,Dat zie je terug op de nieuwe bedrijfsterreinen in Barneveld, Nijkerk en Wageningen."

Daarnaast speelt volgens de monitor mee dat in de gemeenten Utrecht en Amersfoort de komende jaren niet genoeg gebouwd wordt om de eigen groei op te vangen, waardoor inwoners uit moeten wijken. ,,Tel daar nog de jongeren bij op die bij aanvang van een studie vertrokken uit deze regio en een paar jaar later als starter willen terugkeren. Die komen nu vaak weer bij hun ouders te wonen", zegt Arends.

VRIJE SECTOR HUUR Een toenemende stroom koopkrachtige inwoners van buitenaf levert voor de hele regio een groeiend risico op verdringing van de eigen bewoners op, stelt de monitor. ,,Daarnaast speelt ook het risico van uitsluiting van bepaalde doelgroepen die niet mee kunnen met de prijsstijgingen. Het is voor starters steeds lastiger een huis te kopen." Wat op dit vlak vooral zou helpen, is fors inzetten op de bouw van vrije sector huurwoningen.

Dat stelt Arends, op basis van de vastgoedmonitor. De verwachting is namelijk dat de vraag naar dit type woningen, met huurprijzen van 700 tot 1000 euro, fors zal toenemen. ,,De groep starters die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar ook geen huis kunnen kopen, zal toenemen. Deze groep dreigt tussen wal en schip te belanden en is in toenemende mate aangewezen op de beperkte voorraad vrije sector huurwoningen.

EXTRA WONINGEN Over het algemeen lopen de totale planvoorraden voor nieuwbouw voor de komende jaren in de acht gemeenten terug, constateert de Vastgoedmonitor. Doordat er nu zo veel gebouwd wordt, blijven minder nieuwbouwplannen en -locaties over voor de komende jaren. Door de groei, inclusief de verwachte overloop vanuit de Randstad, zijn er in de gehele regio tot 2027 in totaal ruim 16.300 extra woningen nodig, waarvan zo'n 450 in de gemeente Scherpenzeel en 295 in gemeente Renswoude.