• Waterschap Vallei en Veluwe

Boeren mogen weer sproeien

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE Boeren in de regio Veluwe en Vallei mogen vanaf morgen weer water onttrekken uit beken, kanalen en sloten. Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten het onttrekkingsverbod, dat al meer dan een half jaar van kracht was, niet langer te verlengen.

Wouter van Dijk

Het verbod was een direct gevolg van de aanhoudende hitte en droogte van de afgelopen zomer en herfst, waardoor de grondwaterstand in dit gebied erg laag werd. Doordat er de afgelopen tien weken in dit gebied gemiddeld 150 millimeter neerslag is gevallen, zijn die standen in veel delen weer gestegen, meldt het waterschap nu. ,,In de hoofdwatergangen is het waterpeil zo hoog mogelijk gehouden en inmiddels zien we dat op veel plaatsen weer wat water in beken en sloten staat.''

AANVULLEND EFFECT Het waterpeil is nog niet overal zoals het zou moeten zijn, vervolgt het waterschap. ,,Op de hogere zandgronden zijn de standen nog erg laag en is er nog steeds een tekort. Daarom blijft het nodig
om zoveel mogelijk water vast te houden. Juist in de hoger gelegen watergangen is het aanvullend effect op het grondwater het grootst.'' Ondanks dat het nog niet overal is zoals het zou moeten zijn, wordt het onttrekkingsverbod niet meer verlengd. Dit omdat er nog geregeld regen valt én omdat er nu weinig water onttrokken wordt.

NATUURSCHADE Vasthouden van water doet het waterschap sinds enige tijd in samenwerking met grondeigenaren, beheerders en boeren, bijvoorbeeld door duikers in sloten af te sluiten. ,,De regen die valt, blijven we in de hoofdwatergangen zo veel en lang mogelijk vasthouden.'' Een goede grondwaterstand is volgens het waterschap van belang. Als beken droogvallen, is er kans op natuurschade en vissterfte. Aan het begin van het nieuwe groeiseizoen is een bepaald peil ook nodig om de gewassen in de lente een goede start te kunnen geven.

UNIEK Dat het onttrekkingsverbod, dat op maandag 2 juli van kracht ging, deze keer zo lang duurde, is volgens het waterschap een unieke situatie en direct toe te schrijven aan de weersomstandigheden van de zomer en de herfst.