• Margreet Hendriks

Bijna 7 ton tekort op nieuwbouw Glashorstschool

SCHERPENZEEL De aankondiging van een waarschijnlijk tekort van bijna 700.000 euro op het budget voor nieuwbouw van basisschool De Glashorst is niet lekker gevallen bij de politiek. Met name de mededeling van Henk Jonker, directeur van VPCO de Viermaster, dat er zonder extra geld van de gemeente waarschijnlijk geen school gebouwd kan worden leidde tot de nodige irritaties.

Margreet Hendriks

 

Jonker kwam vorige week in de gemeenteraadsvergadering een toelichting geven op de brieven die hij hierover inmiddels heeft verstuurd aan het college en de raad. De raad heeft in 2015 een krediet van 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw van de Glashorst op de huidige locatie. Vooruitlopend op de sloop van de huidige schoolgebouw is de Glashorst inmiddels al verhuisd naar het gebouw van de oude Maatjesschool aan de Walstrolaan. Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget zou echter echter bij lange na niet voldoende om een goede en duurzame nieuwe school te realiseren.

De basis van het budget is volgens Jonker een oude normvergoeding waarvan inmiddels landelijk bekend is dat deze hoe dan ook te laag is. Bovendien zijn de bouwkosten inmiddels flink gestegen constateert Jonker. Men moet extra investeren in een speellokaal dat ook geschikt is voor de groepen 3 en 4, waarvoor niet alleen de vloer 35 centimeter verdiept moet worden, maar ook een speciale sportvloer in gelegd moet worden. In de bouw wil men rekening houden met een zwaarder systeem voor ventilatie wat meerkosten met zich meebrengt en om gezonde en frisse lucht in de lokalen te hebben is er gekozen voor hogere lokalen dan de minimale eis (3.00 meter in plaats van 2.60 meter).

DUURZAAMHEID De keus voor extra duurzaamheid en vloerverwarming met na-regeling vergt ook extra investeringen.Hoewel er in de berekeningen van het Viermasterbestuur al ruim 350.000 euro aan bijdragen van het schoolbestuur zijn verwerkt, resteert er onder de streep altijd nog een tekort van bijna 700.000 euro. Volgens Jonker is het bestuur bereid om bij te lappen voor een deel van dit tekort, maar om de bouw van de Glashorst mogelijk te maken wordt er ook in redelijkheid en billijkheid een extra budget van de gemeente verwacht. ,,Wij kunnen het niet alleen ophoesten'', aldus Jonker.

De stand van zaken rond de school stemde de politiek bepaald niet vrolijk. Vooral het in de boodschap verpakte dreigement dat de nieuwbouw wel eens op losse schroeven kan komen te staan als er geen extra geld komt van de gemeente viel de meeste partijen nogal rauw op het dak. De opsomming van allerlei extraatjes zoals verhoogde en verdiepte plafonds, leidde ook tot de nodige vraagtekens. Gaat het om luxe of functionaliteit vroeg SGP-raadslid Gerard van Deelen zich af. Volgens Jonker heeft het allemaal niets met luxe te maken maar met verstandige investeringen. ,,Het gaat wel om de frisse lucht voor de kinderen'' benadrukte hij.

EXTRA KREDIET Overigens sloot de Viermasterdirecteur ook niet uit dat het tekort bij de uiteindelijke aanbesteding misschien wel mee zal kunnen vallen. ,,Maar dat weten we nu nog niet.''

Of de raad genegen zal zijn tot het verstrekken van een extra krediet is voor Jonker voorlopig ook nog afwachten. Die discussie zal ongetwijfeld terug gaan komen wanneer een dergelijk verzoek als voorstel op de raadsagenda wordt geplaatst.