• Supermarkten in Scherpenzeel

    R. Raat
  • Janneke Hek

'Bij supermarktverplaatsingen is mening inwoners ook belangrijk'

SCHERPENZEEL Tijdens een drukbezochte inloopavond in De Breehoek heeft de gemeente vorige week de resultaten van de drie haalbaarheidsonderzoeken naar een mogelijke verplaatsing van de supermarkten gepresenteerd.

De mening van het publiek wil men meenemen in het proces van besluitvorming. Dat kan nog een flink karwei worden, want er werden heel wat reactieformulieren ingevuld en de meningen liepen uiteen.

De gemeente gaf opdracht voor de onderzoeken naar aanleiding van een uitbreidingsplan van de supermarkten Jumbo en Aldi in samenwerking met Woonstede en A.J. Investments.

ZORGAPPARTEMENTEN De laatste is eigenaar van het pand waarin Aldi en bloemenwinkel Flowers Only zijn gevestigd. Het plan omvat een verhuizing van de Aldi naar een nieuwbouwpand van circa 1.200 – 1.500 m2 aan de Breelaan/Marktstraat (tussen De Breehoek en rondweg De Dreef) en de verhuizing van de Jumbo naar een grote nieuwe winkel onder de nieuwe zorgappartementen die Woonstede in het kader van Plan Weijdelaer wil realiseren op en rond de huidige locatie van de Aldi aan de Vijverlaan/Dorpsstraat.

Voor de leegkomende locatie van de Jumbo aan de Marktstraat zou een nieuwe trekker voor het gebied moeten gezocht. Het plan van de ondernemers is in de afgelopen tijd onderzocht op de gevolgen ervan voor stedenbouw, detailhandel, parkeren en verkeer.

Ook is er gekeken naar de economische effecten van schaalvergroting, alternatieve locaties voor de Aldi en andere scenario's.

Spectaculaire nieuwe inzichten leek de locatiestudie voor supermarkten niet te hebben opgeleverd.

ALTERNATIEVEN Op de longlist voor alternatieven stonden een aantal locaties die feitelijk al bij voorbaat afvielen vanwege bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte (Holevoetplein), beschikbaarheid (Holleweg) of strijdigheid met beleid (Oosteinde, Stationsweg, 't Voort). Wat overbleef waren vier scenario's namelijk: Niets doen (alles houden zoals het nu is), Ruilen (Jumbo naar nieuwbouw Vijverlaan/Dorpsstraat en Aldi naar oude pand Jumbo aan Marktstraat), Buren (beide supermarkten naast elkaar aan de Dorpsstraat) en Entree (het plan van de ondernemers). Omdat scenario Buren (beide supermarkten aan de Dorpsstraat) meer negatieve dan positieve punten bevatte zoals sterke toename verkeersintensiteit Dorpsstraat, verschuiving zwaartepunt en samenhang binnen centrum en complexe financiële ontwikkeling met vele partijen, leek deze op de inloopavond ook niet echt als serieuze optie mee te tellen. De discussies op deze avond weken dan ook nauwelijks af van wat reeds tijdens de informatiebijeenkomst in september te berde was gebracht. Te oordelen naar de reacties op de ingevulde formulieren zou de ruiloptie (Jumbo naar Dorpsstraat en Aldi naar Marktstraat) nog steeds het best te scoren. Bij de keuze tussen het scenario Niets doen en verhuizing van de Aldi naar de entree van het dorp leek de eerste van veel bezoekers de voorkeur te krijgen. Hoewel de Marktstraat, door bijvoorbeeld een eventuele verhuizing van de Hema en het Kruidvat, wellicht aan aantrekkelijkheid niet zou hoeven inboeten, ontstonden er weer nieuwe zorgen over de daardoor leegkomende winkels aan het Plein 1940.

,,Ik heb er veel meer zorgen over dat de Aldi helemaal uit het dorp gaat verdwijnen'' wilde Fred van Riet laten optekenen. ,,Als we niet akkoord gaan met het plan van de ondernemers kun je er zeker van zijn dat de Aldi straks een plek in Woudenberg of Renswoude gaat zoeken om een grote nieuwbouw neer te zetten. Dan hebben wij het nakijken en dat willen we toch niet?'' Of deze dreiging doorslaggevend is voor de keuze van het gemeentebestuur is de vraag. ,,Voor ons telt op dit moment vooral de kans om de supermarktlocatie aan de Dorpsstraat te betrekken in de bouw van de appartementen in Plan Weijdelaer'' liet wethouder Tonnis van Dijk weten. ,,Maar als het gaat om supermarktverplaatsingen is de mening van inwoners ook belangrijk. We gaan dus eerst alle reacties van de inwoners inventariseren, zodat we die mee kunnen nemen in de verdere besluitvorming.''