• De Breehoek

Bestuur Breehoek bijna compleet

SCHERPENZEEL De Breehoek had al een nieuwe directeur, maar afgelopen week kon interim manager Paul Emans ook met trots het nieuwe stichtingsbestuur voorstellen. De nieuwe club zal naar verwachting medio mei officieel in functie treden, zodra de nieuwe statuten van Stichting De Breehoek zijn gepasseerd. 

 

Margreet Hendriks

Ariane Visser-van de Peut, Mariska van de Vliert, Jan Boute en Karel Grimm moeten de kar gaan trekken. Naar een vijfde bestuurslid wordt nog gezocht. Opvallend detail is dat van de vier nieuwe bestuursleden er slechts één in Scherpenzeel woont. ,,Ik begrijp dat dit vragen oproept'' erkent Emans. ,,Maar de animo om in het bestuur van De Breehoek te gaan zitten was onder de Scherpenzelers niet erg groot. Voor de werving is de afgelopen maanden uitgebreid campagne gevoerd. We hebben gebruikers en politiek benaderd voor kandidaten, er is geadverteerd en het heefr prominent op onze website gestaan. De response viel tegen, waarschijnlijk ook mede door alle negatieve publiciteit rond De Breehoek in de afgelopen jaren. Deze nieuwe bestuursleden hadden zich al eerder vrijwillig beschikbaar gesteld omdat het wel en wee van de Breehoek hen aan het hart ging en zij zich daarvoor wilden inzetten. In die zin dus uit het 'goede hout gesneden'. Om tot een oneven aantal te komen zoeken wij nog een extra kandidaat. Bij voorkeur jong, creatief, deskundig en met een hart voor cultuur. Alle inwoners van Scherpenzeel zijn bij deze dus weer van harte uitgenodigd.''

De voorlopig secretaris/penningmeester van het nieuwe bestuur is Mr. ing. Arine Visser-van de Peut. Ariana (28) woont met haar man in Utrecht, maar is opgegroeid in Scherpenzeel. Arine (28) is advocaat en gespecialiseerd in vastgoed(recht). Daarvoor studeerde ze Ruimtelijke ordening & planologie waarbij ze onderzoek deed naar het beheer en de exploitatie van multifunctionele accommodaties.

Mariska van de Vliert (25) is een geboren en getogen Scherpenzeeler en sinds haar 21ste sportondernemer en bewegingsagoog. Ze woont in Scherpenzeel en is als sportinstructeur dikwijls in de Breehoek te vinden. Mariska is enthousiast over - zoals zij dat noemt - de Breehoek 2.0 en wil daaraan graag een bijdrage leveren. 

 

Jan Boute woont in Barneveld, waar hij geniet van zijn vervroegd pensioen. Hij is verder vrijwillig sociaal juridisch raadslid te Amersfoort en een echte organisatieman met veel ervaring in de horeca en evenementensfeer. Een ervaren bestuurder die ook de nodige senioriteit in het bestuur brengt.

Drs. Karel Grimm is thans nog namens de gemeente Scherpenzeel toezichthouder ad interim. In het nieuwe bestuur zal hij voorlopig de rol van voorzitter waarnemen. Karel is van huis uit bouwkundig ingenieur, studeerde bedrijfskunde en was bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties. Karel is 56 jaar, woont in Andelst en vertegenwoordigt voorlopig de gemeente in het bestuur.

 Het nieuwe Breehoek-bestuur moet, samen met de nieuwe directeur Vico Duisings, in de komende tijd gaan werken aan de verdere ontwikkeling van het Kulturhus.

Label:

De Breehoek