• Foto Van Denderen

Ben Visser vertrekt als burgemeester Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Burgemeester Ben Visser stopt als burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Hij wordt met ingang van 1 juni 2018 directeur bij Remondis Nederland, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van afval, waterzuivering en rioolservice. Visser wordt verantwoordelijk voor bedrijfsonderdeel Rioolservice West. ,,Dit is een kans die ik niet wil laten liggen'' zegt Visser.

Visser, die op 26 september 2013 werd geïnstalleerd en beëdigd als burgemeester van Scherpenzeel, was eind vorig jaar genoodzaakt om zijn ambt tijdelijk neer te leggen in verband met aanhoudende gezondheidsklachten. ,,Een beslissing waarmee ik het lange tijd erg moeilijk heb gehad, want ik ben iemand die er graag vol tegenaan gaat in zijn werk. Zo'n periode van gedwongen rust noodzaakt je ook om na te denken over je toekomst. Hoewel het altijd mijn bedoeling is geweest om mijn termijn van zes jaar als burgemeester van Scherpenzeel uit te dienen, kwam er tijdens mijn ziekteverlof plotseling een kans op een carrièreswitch uit de lucht vallen. Ik werd benaderd door de firma Remondis die mij vroeg directeur te worden en te helpen een nieuwe divisie uit te bouwen in West Nederland. Zo'n aanbieding komt niet alle dagen voorbij en het liet mij niet los. Hoewel de beslissing niet makkelijk was, heb ik uiteindelijk besloten om deze kans niet te laten liggen.


Ik heb de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, op de hoogte gesteld van mijn beslissing en Zijne Majesteit de Koning gevraagd mij eervol ontslag te verlenen van het ambt van burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Ook waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld, het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen heb ik inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld van mijn aankomend vertrek.''

Visser vertelt wel met een dubbel gevoel afscheid te nemen van zijn ambt. ,,Het werk als burgemeester in de gemeenschap van Scherpenzeel, de contacten met de inwoners en het werk breder in het openbaar bestuur heeft en houdt mijn hart. Vanuit de gemeenschap is altijd heel sterk met ons gezin meegeleefd. Dat hebben wij erg gewaardeerd. Afscheid nemen doet ons dan ook wel wat.

Maar deze nieuwe uitdaging spreekt mij ook geweldig aan. Bij de firma Remondis kan ik mijn liefde voor de publieke sector combineren met de innovatie, kracht en snelheid van het bedrijfsleven in de publieke diensten die Remondis onder andere voor lokale en regionale overheden uitvoert. Overigens zal ik voorlopig met mijn gezin nog in  Scherpenzeel blijven wonen. We kijken wel uit naar een andere woning; waarschijnlijk op Urk, dichtbij onze familie. Mijn reistijd vanuit deze plaats naar mijn werk zal ook aanzienlijk korter zijn. Een verhuizing van het gezin brengt, ook vanwege het schoolgaan van onze kinderen, natuurlijk nogal wat mee. We willen daarom wel de tijd nemen om  daarvoor een goed moment uit te zoeken. Voorlopig in Scherpenzeel blijven wonen is bovendien geen straf, want we hebben het hier in de afgelopen jaren op het 'Kerkplein' altijd erg naar ons zin gehad. Onze verbondenheid met Scherpenzeel wat dat betreft blijvend.''


De gemeente Scherpenzeel zal afscheid gaan nemen van burgemeester Visser in een bijzondere raadsvergadering op
vrijdag 20 april 2018. Aansluitend is er gelegenheid om de burgemeester en zijn gezin de hand te drukken, Meer informatie over deze afscheidsbijeenkomst volgt in de komende periode.