• Alert Crossmedia

Belasting waterschap in 2017 iets omhoog

WOUDENBERG De belastingen van waterschap Vallei en Veluwe gaan in 2017 Veluwe iets omhoog. Dat maakte het waterschap deze week bekend.

De stijging komt mede door de investeringen die nodig zijn om de 1,1 miljoen inwoners veilig te laten wonen, werken en recreëren. Zo gaat een gezin in 2017 met een eigen woning gemiddeld 2,37 euro meer betalen voor droge voeten en veilig wonen. Daarnaast gaat de zuiveringsheffing ook iets omhoog. Het zuiveren van het afvalwater van onder meer douche, toilet en gootsteen komt voor bovengenoemd gezin op 2,83 euro meer dan in 2016.

WATERSCHAPSTAKEN Werken aan veilige dijken, het regelen van waterpeilen en zuiveren van afvalwater uit wc, douche en gootsteen voor ruim 1,1 miljoen inwoners, 37 gemeenten en 26.000 bedrijven in Gelderland en Utrecht. Dat is wat Waterschap Vallei en Veluwe doet en blijft doen. In 2017 richt het waterschap zich met nadruk op stedelijk water, bodemverbetering en verduurzaming van de bedrijfsvoering. Samenwerking met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen staat hierin centraal.

Veilige dijken blijven van groot belang. In 2017 is 24 kilometer dijk verbeterd langs de zuidelijke Randmeren en Eem. Verbeteringen aan de Grebbedijk, het Apeldoorns Kanaal en de noordelijke Randmeren worden verkend. De Ruimte voor de Rivier projecten in Veessen-Wapenveld en Cortenoever-Voorsterklei worden opgeleverd.

Het waterschap werkt samen met gemeenten aan leefbare, toekomstbestendige en veilige steden. Dit gebeurt onder meer door hemelwater en afvalwater te scheiden en door gezamenlijk te werken aan tal van maatregelen die hittestress en wateroverlast kunnen beperken.

,,Op het gebied van duurzaamheid en innovatie blijven we werken aan het terugwinnen en hergebruiken van energie- en grondstoffen uit afvalwater via onze grondstoffen- en energiefabrieken in Amersfoort en Apeldoorn'', meldt het waterschap. ,,We starten met de bouw van de bio-energiecentrale Harderwijk. Hier worden biomassa, dus maaisel, mest en restproducten uit de voedingsindustrie en agrarische sector, verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Ook starten we met onderzoek naar het realiseren van een derde energie- en grondstoffenfabriek. Hiermee worden belangrijke stappen richting circulaire economie gezet.''

Het samen met partners ontwikkelen van goed bodembeheer geeft een grotere bestendigheid tegen wateroverlast en watertekort, verminderde uitspoeling van nutriënten en een hogere agrarische productie.

INZAGE Op 23 november 2016 stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2017. De begroting 2017 van het Waterschap is 134 miljoen euro netto. Dit is 2,3 procent (3,0 miljoen euro) hoger dan de begroting van 2016. De ontwerp begroting 2017 ligt tot en met 21 november 2016 ter inzage via www.vallei-veluwe.nl. Inwoners zijn welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op 23 november om 14.00 uur bij te wonen (Steenbokstraat 10 te Apeldoorn). Ook is de vergadering via de website live te volgen.