• Joke van der Heide

Aldi dreigt met vertrek uit Woudenberg

WOUDENBERG Het collegebesluit om geen medewerking te verlenen aan verplaatsing van een tweede supermarkt vanuit het dorp naar de Kop van de Spoorzone, leidde tot nieuwe voorstellen en ontwikkelingen. Tijdens de behandeling in de commissievergadering van 7 april bleek opnieuw hoe groot de belangen zijn. Maar liefst vijf insprekers verdedigden hun standpunten, die soms haaks op elkaar stonden.

Projectontwikkelaar Woudenberg Vastgoed bv maakte bekend dat Aldi genoodzaakt is het filiaal in Woudenberg te sluiten, indien verplaatsing naar het consumentenplein niet mogelijk is. Wat niet alleen tot verschraling van het winkelaanbod in het centrum zal leiden, maar voor Aldi ook reden tot onderzoek naar uitbreiding van het filiaal in Scherpenzeel zal zijn.

Om te zorgen dat de consument in Woudenberg blijft zou het college haar standpunt moeten herzien. De projectontwikkelaar en Aldi willen dan meedenken over een nieuwe publiekstrekker in het Aldi-pand. Daarbij bood de projectontwikkelaar aan mee te willen investeren voor een bedrag van 200.000 euro in de ontwikkeling van het dorpscentrum.

Wethouder Gijs de Kruif gaf aan twee uur aandachtig te hebben geluisterd naar alle voor- en tegenargumenten, die de sprekers vol overtuiging inbrachten en vaak haaks op elkaar stonden. Hij herkende de 'worsteling' bij dit moeilijke onderwerp. Na twee uur vatte hij de resultaten als volgt samen: ,,In grote lijnen bent u het als raad eens met het collegebesluit. Alleen wilt u de deur open houden voor de plannen van de projectontwikkelaar. U heeft uw zorg uitgesproken over het belang van gedegen onderzoek naar het externe veiligheidsrisico en de verkeerintensiteit."

* Lees meer over de discussie over dit onderwerp in De Woudenberger van dinsdag 14 april.