• Woningbouw in de gemeente.

    Adriaan Hosang
  • BDU archief

Akkoord over woningbouw in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Wethouders Tonnis van Dijk (Woningbouwambities en woningtoewijzing) en Ad van Es (Duurzaamheid) waren donderdag namens de gemeente Scherpenzeel, samen met directeur-bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede en omstreken aanwezig bij de ondertekening van nieuwe prestatieafspraken. Alle partijen onderschrijven de gemaakte afspraken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale woningbouw, nieuwbouw, de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in buurten in 2019. Bijzonder is de afspraak over de aanleg en toepassing van warmtenet bij de woningen van Woonstede. Het gaat in 2019 verder om zestien nieuwbouw sociale huurwoningen in Plan Akkerwinde.