• Margo van de Fliert tijdens haar afscheid. Rechts haar echgenoot Wouter van de Fliert en links Breehoekdirecteur Vico Duisings.

    Margreet Hendriks

Afscheid Margo van de Fliert

SCHERPENZEEL In De Breehoek in Scherpenzeel vond vorige week de afscheidsreceptie plaats van wethouder Margo van de Fliert. Van de Fliert, die onlangs te kennen gaf ook niet door te willen gaan als fractievoorzitter van het CDA en haar raadslidmaatschap opzegde, nam tegelijk ook afscheid van de politiek. Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld memoreerde in haar speech dat de vorige collegeperiode er een van ups en downs was geweest.

,,Terugkijkend waren er misschien meer downs dan achteraf nodig was geweest, maar het is niet zinvol daar lang bij stil te staan. Het is voor velen een periode geweest waarin lessen zijn geleerd en de wens laat het verleden je niet bitter maken gaat hier zeker op'' aldus de burgemeester die vond dat vooral de 'ups' niet mochten worden vergeten. Zij prees de inspanningen van Van de Fliert voor het nieuw elan in De Breehoek, het onderhoud van de openbare ruimte, de mooie speelplaatsen voor kinderen in de wijken, de kerstversiering en vooral ook de passie en gedrevenheid waarmee zij zich heeft ingezet voor de gemeenschap van Scherpenzeel. Ook het ambtenarenkorps liet van zich horen met een speciaal voor Margo gecomponeerd afscheidslied waarin haar ijver voor het opknappen en mooier maken van het dorp werd bezongen en werd besloten met het refrein: 'Dag Margo, 't ga je goed'.