• Burgemeester Petra Doornenbal is tevreden met de verhuisplannen van de gemeente.

    BDU

Afronding Dorpshart in zicht

RENSWOUDE Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het gemeentehuis van de Dorpsstraat naar een nieuw te ontwikkelen locatie in het Dorpshart te verhuizen. Naast de gemeentelijke organisatie is het plan om ook de Bibliotheek Renswoude, nu gevestigd aan de Van Reedeweg, naar het nieuwe pand (met daarboven appartementen) te verplaatsen, zo maakte de gemeente Renswoude vrijdag bekend.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college tijdens een gecombineerde commissievergadering op 14 december 2016. Het college is te spreken over het plan dat is ontwikkeld door de in Renswoude bekende projectontwikkelaar Frank van Woerden (die het initiatief heeft genomen om Het Rechthuis aan de Dorpsstraat te herbouwen en het Eerstelijns gezondheidscentrum in het Dorpshart ontwikkelt). Hij realiseert op de lege locatie in het Dorpshart, nabij de rotonde, een appartementencomplex dat op de begane grond en eerste verdieping ruimte biedt aan de gemeentelijke organisatie, de bibliotheek, ruimten voor maatschappelijke en welzijnsorganisaties, de politiepost en een kleinschalige horecavoorziening.

Bij het ontwerp van het appartementengebouw wordt gezocht naar een kwalitatieve afronding van het Dorpshart; zo is het gebouw kleinschaliger dan oorspronkelijk de bedoeling was en blijft er een groter plein over.

DIENSTVERLENING Het college denkt dat met deze verhuizing de dienstverlening van de gemeente aan inwoners en ondernemers ook voor de toekomst is gegarandeerd, tot tevredenheid van burgemeester Petra Doornenbal. ,,Het huidige gemeentehuis - hoe karakteristiek ook - biedt onvoldoende ruimte voor bestuur en medewerkers. Wij hebben de afgelopen periode grondig onderzocht of het huidige pand geschikt kan worden gemaakt en hoeveel dit kost. Uit dit onderzoek blijkt dat dit alleen door middel van een ingrijpende en dure investering, en dan nog maar deels, kan worden aangepast aan de eisen van de tijd. De nieuwe locatie biedt ons wél de mogelijkheid onze inwoners en ondernemers op een kwalitatieve manier van dienst te zijn. Wij vinden dat erg belangrijk voor een zelfstandige, eigentijdse gemeente, die dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan."

DORPSHART Naast de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het Dorpshart, is het de bedoeling dat de bibliotheek van de Van Reedeweg meeverhuist. ,,De bibliotheek ligt in een uithoek van het dorp en zit in een pand dat eigenlijk te groot (en dus te duur) is. De verhuizing naar het Dorpshart biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse manier invulling te geven aan de bibliotheekfunctie", aldus wethouder Van de Pol. ,,We willen met al deze ontwikkelingen het Dorpshart, dat de afgelopen periode is uitgegroeid tot hét centrum van ons dorp, nog verder versterken. Met de komst van de bibliotheek en een horecavoorziening ontstaat een laagdrempelige plek voor ontmoeting. Dat is goed voor onze inwoners, maar zeker ook goed voor de ondernemers die hier zijn gevestigd."

KWALITEIT Het college heeft er alle vertrouwen in dat het plan van Frank van Woerden een kwalitatieve afronding van het Dorpshart is. ,,Wij hebben veel positieve reacties gekregen over de realisering van Het Rechthuis aan de Dorpsstraat en de bouw van het Eerstelijns gezondheidscentrum in het Dorpshart. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Van Woerden de afronding van dit deel van het Dorpshart ook tot een succes maakt."

PROCES De heer Van Woerden neemt de achterblijvende locaties (gemeentehuis, politiepost en bibliotheek) van de gemeente over. De verhuizing heeft ook gevolgen voor de Oudheidkamer van de Historische vereniging Oud Renswoude, die nu in het gemeentehuis is gevestigd. ,,We gaan hierover komende week met het bestuur van de vereniging in gesprek en we zoeken met elkaar naar een passende oplossing", zegt wethouder Van de Pol.

Het collegevoorstel wordt besproken in een gecombineerde commissievergadering op 14 december 2016. De vergadering begint om 19.30 uur. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad vervolgens op 17 januari 2017 een besluit neemt, luidt het persbericht.