• Wethouder Van Dijk laat haar boek signeren door Steven Pont.

    Janneke Hek

Steven Pont: 'Laat kind hobbels nemen'

SCHERPENZEEL Ouders en leerkrachten luisterden woensdag 2 oktober aandachtig naar Steven Pont. Deze ontwikkelingstherapeut, columnist en auteur gaf inzicht in de manier waarop het zelfbeeld van een kind opgebouwd wordt. En dat vaders, moeders, juffen en meesters hier een grote rol in spelen. Zijn lezing was doorspekt met humor, en dat kon de zaal waarderen.

,,Als ouders hebben we een grote invloed op onze kinderen. Groter dan we zelf beseffen", begon Pont zijn lezing. Hij nam de aanwezigen mee in de ontwikkeling van een mens. Het meeste gedrag van een mens is verworven. Het instinct is zwak en het leervermogen groot. ,,Iemand heeft ons leren lopen en praten. Anders konden we het nu nog niet".

DENKBEELDIG KLEI Het zelfbeeld van een kind wordt gevormd uit denkbeeldig klei, ging hij verder. ,,Door woorden en daden wordt klei in de emmer van een kind gestopt. Een kind maakt met deze klei een zelfbeeld en maakt daarbij geen onderscheid tussen positieve en negatieve klei". Je karaktereigenschappen maken een persoon uniek, je zelfbeeld wordt door je omgeving bepaald, concludeert Pont. ,,Ook voor volwassenen geldt dit nog. Een enkele opmerking kan van invloed zijn op ons zelfbeeld en het daaruit voortvloeiende gedrag".

Hij gaf aan dat een kind twee werelden om zich heen kent. De 'beschermende' binnenwereld van thuis en de 'eisende' buitenwereld om hem of haar heen. ,,Wat je vaak ziet tegenwoordig is dat ouders alle hobbels weghalen voor een kind. Als je blokkentoren dreigt om te vallen of je bal in de sloot zou kunnen gaan. Maar het is juist belangrijk dat een kind in de jeugdjaren hobbels leert nemen en daarvan herstelt. Voordat de grote berg van de volwassenheid in beeld komt. Als je een gladgestreken jeugd hebt gehad, kom je nooit tegen die berg op".

OPGEWASSEN Het veelvuldig gebruik van schermpjes door kinderen zou hij het liefst zien verminderen. ,,Kinderen hebben interactie nodig met andere kinderen. Sociale vaardigheid leer je door het oplossen van conflicten." Hij ondersteunde zijn verhaal met filmpjes van sociale experimenten met aapjes, van tientallen jaren geleden. De basisveiligheid van een ouder is daarbij essentieel om op gewassen te zijn tegen de buitenwereld.

De lezing van Pont werd afgesloten met een kop koffie en de mogelijkheid om boeken van Pont te bekijken en eventueel aan te schaffen. Wethouder Van Dijk ging met een gesigneerd exemplaar naar huis.

De lezing werd georganiseerd door het CJG Scherpenzeel, Kleine Schans Woudenberg, Buurtgezinnen.nl en de twee bibliotheken van Woudenberg en Scherpenzeel. Aanleiding was de maand van de opvoeding, waarvan de lezing door Pont de aftrap vormde.

De zaal was gevuld met belangstellenden uit beide plaatsen, maar er kwamen ook mensen van wat verder weg op het verhaal van Pont af. Miriam Elfrink van het CJG was verheugd om Pont te kunnen aankondigen. En ook wethouder Henny van Dijk gaf blijk van het belang van opvoeden. ,,Grootbrengen gaat vanzelf, opvoeden is een taak en een uitdaging. Als je kinderen klein zijn, leer je hen praten. Als je kinderen groot zijn, leren ze jou te zwijgen", gaf ze de zaal mee.