• Lammert van Beek

Actie imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg: gratis bloemenzaad

WOUDENBERG Net als voorgaande jaren biedt de imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg ook in 2017 particulieren weer gratis bloemenzaad aan voor het inzaaien van een stukje tuin.

Dit zogenoemde Tübinger bloemzaadmengsel kan worden ingezaaid van mei tot juli en bevat kleurige plantensoorten die voedsel kunnen verschaffen aan vlinders, bijen en hommels, zodat zij energie genoeg hebben om gewassen te bestuiven. Mensen hebben bijen nodig voor de bestuiving van groenten en fruit, maar profiteren daarnaast van de honing die ze leveren.

Het bloemenzaad is verkrijgbaar in zakjes van 2 of 10 gram, of in grotere hoeveelheden. Voor 1m2 tuin is 1 gram zaad nodig. Tijdens Boomfeestdag stelde de imkervereniging ook bloemenzaad ter beschikking van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel. Daar zijn al groenstroken mee ingezaaid.

BIODIVERSITEIT Imker Lammert van Beek: ,,Het is belangrijk om een goede leefomgeving voor bijen te creëren nu het landschap steeds bloemenarmer wordt en er dus minder voedsel voor hen te vinden is. Ze hebben ook last van virussen door besmetting met de varroamijt en van giftige bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden. Wij kunnen de bijen niet missen vanwege hun rol in de biodiversiteit en bij de bestuiving van landbouwgewassen, dus moeten we ze ondersteunen. Wij hebben ons als imkervereniging aangesloten bij de actie 'Bijenlint' en konden zo goedkoop 30 kg bloemenzaad aanschaffen. Daarmee kan 3 ha bloemrijk landschap en dus een feestmaal voor nuttige insecten gecreëerd worden. Beide gemeenten werken hier aan mee. 'Bijenlint' is een vervolg op het jaar van de bij in 2012 en wil de leefomstandigheden van bijen verbeteren. Zowel particulieren, bedrijven, scholen als overheden kunnen hiertoe initiatieven ontplooien en informatie vinden bij dit platform over drachtplanten. bijenhotels of onkruidbestrijding."

Meer info: Lammert van Beek, tel 033 2864856 of lvb494@gmail.com