Aantal WW-uitkeringen nagenoeg stabiel

WOUDENBERG Het aantal lopende WW-uitkeringen in zowel regio Amersfoort als Midden-Utrecht is in de maand november gedaald. In de regio Amersfoort was de daling gering met 0,1 procent, in Midden-Utrecht was de daling met 0,8 procent groter. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in november met 1,5 procent.

Eind november 2015 bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort 7417 uitkeringen, nagenoeg evenveel als in oktober. De geringe daling wordt veroorzaakt door kleine dalingen in de gemeenten Nijkerk, Bunschoten, Soest, en Woudenberg. De gemeenten Amersfoort, Baarn en Leusden kenden kleine stijgingen van het aantal uitkeringen. De regio Midden-Utrecht had eind november 2015 18.596 lopende WW-uitkeringen. Dit zijn er 142 minder dan vorige maand. Met uitzondering van de gemeenten Bunnik en Lopik kenden alle gemeenten een daling in het aantal uitkeringen.

Ten opzichte van vorige maand zijn de sectorale verschillen in beide arbeidsmarktregio's niet erg groot. De meer seizoensgevoelige sectoren zoals landbouw, horeca en vervoer & opslag lieten ten zichte van oktober 2015 een stijging van het aantal uitkeringen zien, terwijl sectoren zoals bouw, metaal en onderwijs juist daalden.

Ten opzichte van november 2014 zijn de verschillen tussen de regio's groter. De arbeidsmarktregio Amersfoort laat een lichte stijging zien van 0,2 procent . In de regio Midden-Utrecht daalt het aantal uitkeringen met 1,9 procent. Landelijk betreft de stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen op jaarbasis 0,5 procent. Het lijkt er dus op dat de regio Midden-Utrecht van beide regio's het meest profiteert van de economische verbetering.

FOODVALLEY In FoodValley, waar Scherpenzeel en Renswoude onder vallen, steeg het WW-bestand in november ten opzichte van vorige maand met dertig uitkeringen. Dat is een stijging van 0,4 procent; minder dan de landelijke stijging van 1,5 procent. Eind november telde FoodValley 6.810 WW-uitkeringen.

De stijging in FoodValley is dus gering, zowel in aantallen als in procenten. Dat geldt ook voor alle sectoren. Er is geen enkele opvallende uitschieter naar boven of naar beneden. Stijgingen in de landbouw en de horeca zijn normaal in deze tijd van het jaar. Dalingen zijn er onder meer nog in zorg & welzijn en in het onderwijs. In het onderwijs gaat het vooral om leerkrachten in het basisonderwijs.

Ten opzichte van vorig jaar waren er in FoodValley 1,3 procent (88) WW-uitkeringen minder. Landelijk steeg de WW het afgelopen jaar juist met 0,5 procent. Daarmee ontwikkelt de WW in FoodValley zich ook op jaarbasis gunstiger dan landelijk.