• Archief BDU Media

Aantal WW-uitkeringen in FoodValley weer omlaag

SCHERPENZEEL In de arbeidsmarktregio FoodValley is het aantal WW-uitkeringen in februari gedaald tot 3.821. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV bekendgemaakt

Daarmee wordt de dalende lijn van 2018 weer opgepakt. Het aantal WW-uitkeringen ligt, volgens het UWV, nu lager dan vorige maand en ook lager dan een jaar geleden. ,,Het aandeel WW-uitkeringen in de beroepsbevolking is in FoodValley nog maar 2,2 procent. Dat is het laagste WW-percentage van Gelderland en ook ruim lager dan landelijk."

In januari nam het aantal WW-uitkeringen in FoodValley toe. Dit was voor het eerst sinds maanden en kwam vooral doordat er in deze tijd van het jaar in sommige sectoren minder werk is. In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in FoodValley met 3 procent naar 3.821. Daarmee is de stijging van januari niet meteen teruggedraaid, maar wordt wel de dalende lijn weer opgepakt, stelt het UWV.

Vergeleken met een jaar geleden is de WW in FoodValley 18,5 procent lager. Daarmee daalde de WW in deze regio over de afgelopen 12 maanden sterker dan het landelijk gemiddelde van 17 procent.

ONDER LANDELIJK GEMIDDELDE Door de daling van het aantal WW-uitkeringen is ook het WW-percentage (aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking) in FoodValley gedaald. Eind februari 2018 bedroeg het WW-percentage in FoodValley nog 2,7 procent, nu is dat 2,2 procent. Dat is het laagste WW-percentage van alle Gelderse arbeidsmarktregio's en ligt ook ruim onder het landelijk gemiddelde van 3 procent.