• Robin van Lonkhuijsen

Aantal WW-uitkeringen daalt verder

SCHERPENZEEL Eind juni telde Food Valley (waar Scherpenzeel en Renswoude bij horen) 6.812 WW-uitkeringen. Dat waren er ruim 100 minder dan eind mei, een daling van 1,7 procent. Daarmee zit de daling in Food Valley precies tussen het Gelderse en het landelijke gemiddelde in. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking, blijft laag op 4 procent. Dit is het laagste van alle arbeidsmarktregio's in Gelderland.

Op zich is een daling van de WW in de zomer gebruikelijk. Dat het beter gaat op de arbeidsmarkt blijkt vooral uit de vergelijking met een jaar geleden. Ook in die vergelijking is het beeld voor Food Valley positief. Ten opzichte van juni 2014 ligt het aantal WW-uitkeringen nu ruim 5 procent lager, dat zijn circa 400 uitkeringen minder. Landelijk was de afname met 4,7 procent iets minder sterk. Het verschil tussen uit- en instroom van WW-uitkeringen is nu nog iets positiever dan in juni vorig jaar. Wel ligt de uitstroom naar werk iets lager.

Ten opzichte van een jaar geleden is in de meeste sectoren in Food Valley een daling van de WW te zien. Van de sectoren met wat grotere aantallen WW-uitkeringen was de daling het sterkst bij de bouwnijverheid, bij zakelijke diensten waaronder ook uitzendbedrijven en in de industrie. Binnen de industrie was in de metaalindustrie nog wel sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen. Gezondheidszorg en welzijn is de grootste sector waar het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis nog is toegenomen (3 procent) in Food Valley.

WOUDENBERG In de arbeidsmarktregio's Midden-Utrecht en Amersfoort (waar Woudenberg bij hoort) zijn in de eerste zes maanden van 2015 in totaal ruim 1.250 nieuwe WW-uitkeringen minder toegekend in vergelijk met begin vorig jaar. De afname geeft aan dat er minder mensen werkloos zijn geworden. In deze regio's gaat het om een afname van 7%, landelijk om 5%. In totaal daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen in deze regio's van 18.400 naar 17.150. Ook het totaal aantal lopende WW-uitkeringen is afgenomen.

Regionaal daalde het aantal nieuwe uitkeringen in bijna alle sectoren met uitzondering van de sectoren Overheid (20 procent, 37 uitkeringen) en Gezondheidszorg (2 procent, 73 uitkeringen). In absolute aantallen droegen vooral de sectoren Financiele en Zakelijke Dienstverlening (-732), Industrie (-302) en Bouwnijverheid (-108) bij aan de daling. Ook de Uitzendbedrijven kenden een daling (-195), maar deze sector valt onder de de sector Financiele en Zakelijke Dienstverlening.

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde deze maand in de arbeidsmarktregio Amersfoort met 1,7 procent en in de regio Midden-Utrecht met 1,3 procent. Daarmee deed Amersfoort het iets beter dan het landelijk gemiddelde (-1,5 procent) en Midden Utrecht iets minder. Per saldo daalde het aantal uitkeringen in de regio Amersfoort met 125 uitkeringen en in de regio Midden-Utrecht met 240 uitkeringen.