Aantal uitkeringen in FoodValley-regio daalt sterk 

SCHERPENZEEL In de arbeidsmarktregio FoodValley is het aantal WW-uitkeringen in de eerste zes maanden van dit jaar met liefst vijftien procent gedaald. De daling is hiermee sterker dan de landelijke daling van negen procent.

Onder FoodValley vallen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

In juni is het aantal uitkeringen met twee procent gedaald tot 6.683 uitkeringen. Dat zijn er 136 minder dan eind mei. De daling is nagenoeg gelijk aan de landelijke daling van 2,1 procent.

 Door het aanhoudende economische herstel komen er minder nieuwe WW-uitkeringen bij. In de eerste helft van 2016 zijn er in FoodValley 3.714 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 650 minder dan in de eerste zes maanden van 2015, een daling van 15%.

De afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen is het grootst bij uitzendbedrijven, gezondheidszorg & welzijn en handel. Bij de handel gaat het dan om dalingen bij detailhandel en groothandel. Bij het grootwinkelbedrijf is wel sprake van meer nieuwe WW-uitkeringen, door faillissementen en reorganisaties bij verschillende winkelketens. Voor de langere termijn is de verwachting nog steeds dat de werkgelegenheid in de detailhandel toeneemt door de groeiende koopkracht van consumenten.

EVEN GROOT Ondanks de lagere instroom in de WW, is het aantal WW-uitkeringen in gezondheidszorg & welzijn eind juni nog ongeveer even groot als een jaar geleden. Dat betekent dat WW'ers uit deze sector maar moeilijk aan het werk en uit de WW komen.

Vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van het seizoen, zoals landbouw, bouw en horeca daalde het aantal WW-uitkeringen in juni ten opzichte van mei. Hetzelfde geldt voor het aantal WW-uitkeringen van mensen die als uitzendkracht aan het werk zijn gegaan in uiteenlopende sectoren. Ook in vervoer & opslag loopt het aantal WW-uitkeringen relatief sterk terug. In de meeste andere sectoren bleef het aantal WW-uitkeringen min of meer gelijk.