• Baantje heen, baantje terug.

    Janneke Hek
  • Baantjes trekken.

    Janneke Hek

Aanpak zwembadgebouw 't Willaer

SCHERPENZEEL De gemeenteraad mag zich binnenkort gaan buigen over een voorstel voor een uitgebreide renovatie van de gebouwen van zwembad 't Willaer. Het plan, waarmee een bedrag van een kleine vier ton is gemoeid, omvat niet alleen het verbeteren van de bouwkundige staat, maar ook het aanpassen van de indeling van het entreegebouw waardoor er een kantine kan worden ingepast.

Het college wijst erop dat zwembad 't Willaer een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in Scherpenzeel en directe omgeving vervult. Jaarlijks zijn er ongeveer 50.000 bezoekers, in de warme zomer van 2018 zelfs bijna 70.000 en de waardering voor het zwembad is groot. De exploitatie van het zwembad is in handen van een stichting en wordt gerund met voornamelijk vrijwilligers. Het zwembad ontvangt een jaarlijkse subsidie van 53.000 euro en heeft de afgelopen jaren zowel praktisch als financieel goed gefunctioneerd. Om het buitenbad ook in de toekomst verantwoord en duurzaam te exploiteren is renovatie noodzakelijk. De bouwkundige staat en functionaliteit van het uit 1956 daterende hoofdgebouw moet, ook vanuit het oogpunt van veiligheid en hygiëne, worden verbeterd. Zo zijn de daken in zeer slechte staat, de technische ruimten niet optimaal geïsoleerd, moet de riolering in de kleedruimte en bij de afvoerputten worden aangepakt, is het tegelwerk aan vervanging toe en is de verlichting niet energiezuinig. Daarnaast is er ook aan de indeling van het gebouw nog wel wat te verbeteren. De vloeroppervlakte wordt niet optimaal benut en openbare en private functies kruisen elkaar. Om het gebouw functioneler te maken wil men de natte ruimtes gaan samenvoegen, de routing verbeteren en de kiosk als kantine gaan combineren met de kassafunctie. Ingevolge een eis van de accountant moet er voor een beter controleerbare toe- en afstroom van bezoekers ook een (elektronische) toegangspoort komen.

Omdat zwembad 't Willaer seizoensgebonden opereert wordt het niet rendabel geacht om bij de renovatie grote investeringen te doen in zonneboilers of zonnecollectoren. Wel is het stichtingsbestuur bereid om mee te doen met een collectief voor energiezuinige maatregelen; bijvoorbeeld met omliggende gebouwen zoals de Breehoek, Valleivogels en Manege 't Willlaer of een ander gemeentelijk collectief.

Het voorstel voor uitgebreide renovatie van de gebouwen van zwembad 't Willaer staat op de agenda van de Opinieronde van 29 november aanstaande.