• Archieffoto van wateroverlast in Scherpenzeel, uit juli 2014.

    .

Aanpak gebieden wateroverlast

SCHERPENZEEL Het college wil in de komende jaren diverse maatregelen nemen in gebieden met grondwateroverlast. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag van 620.000 euro uit te trekken.

Margreet Hendriks

 

Wateroverlast is in bepaalde jaargetijden een bekend fenomeen in Scherpenzeel. Voor het opstellen van een gebiedsgericht grondwaterbeleid heeft de gemeente in 2015 een enquête uitgevoerd onder alle inwoners van het stedelijk gebied van Scherpenzeel. Circa 16% van de mensen die deze enquête hebben ingevuld geeft aan grondwateroverlast in de woning op de begane grond te ervaren. Verder maakt bijna 27% van de respondenten kenbaar grondwateroverlast in de kruipruimte te hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen bij het (samen met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe) opstellen van een Grondwaterbeleid- en Grondwaterbeheerplan. Daarin is heeft de gemeente de ambitie neergelegd om op de langere termijn streven naar het samen met bewoners en bedrijven op doelmatige wijze wegnemen en voorkomen van structurele grondwateroverlast.

Met het voorgestelde krediet van 620.000 euro kunnen niet alle overlastproblemen worden opgelost.  Men gaat ervan uit dat er, binnen de doorlooptijd van het Grondwaterbeheerplan (2016 - 2022), alleen maatregelen kunnen worden genomen in die gebieden waar de zogenaamde Representatief Hoge Grondwaterstand (RHG) minder dan 50 cm onder het maaiveld is en tevens grondwateroverlast wordt ervaren.

In alle gebieden waarin de RHG meer dan 50 cm onder het maaiveld is worden alleen maatregelen getroffen in combinatie met geplande werkzaamheden rond rioolvervanging.Een directe aanpak van gebieden met wateroverlast lijkt er overigens, ook bij een akkoord van de raad, niet direct in te zitten. Voor 2016/2017 zijn volgens het college voorlopig enkel onderzoeken gepland om de effecten van eventuele maatregelen beter te kunnen beoordelen. Hiervoor wordt een apart krediet gevraagd van 77.000 euro.