• Marco Lagemaat

Aanhoudende toeristische groei in Gelderse Vallei

RENSWOUDE Het regionaal bureau voor toerisme verwacht de komende jaren een aanhoudende toeristische groei in de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Dat heeft te maken met een toenemend aantal bewoners en (internationale) bezoekers uit Amsterdam, Utrecht en de Randstad. ,,Het is belangrijk in te zetten op kwaliteitstoerisme en recreatiedruk waar mogelijk te faciliteren, omdat onze groene regio op veel plekken geen massatoerisme toelaat." Dat schrijft het regionaal bureau voor toerisme aan de nieuwe gemeenteraden in het werkgebied.

Met de oprichting van één toeristische organisatie voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei is drie jaar geleden een stap gezet in de versterking van recreatie en toerisme in de regio. ,,Toerisme en recreatie op de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei zorgen voor een jaarlijkse toegevoegde waarde van circa 700 miljoen euro en werkgelegenheid voor zo´n 20.000 mensen. De sector levert een belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze gemeenten."

Met twee miljoen overnachtingen jaarlijks is verblijfsrecreatie volgens het bureau voor toerisme ,,van levensbelang voor een vitale toeristische sector in onze regio. Om ook de komende jaren concurrerend te kunnen blijven is innovatie van vooral vakantieparken en campings noodzakelijk." Er wordt ingezet op versterking van het zakelijk toerisme. ,,Het economisch belang van vergaderingen, congressen en andere zakelijke evenementen vormt bijna de helft van het totale toerisme in onze regio."