• Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen

´Scherpenzeel is een levendig dorp dat bruist´

SCHERPENZEEL Met een goedbezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie heeft het gemeentebestuur donderdag het nieuwe jaar ingeluid. Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld zei vereerd te zijn met zoveel belangstelling en bedankte iedereen waarmee zij tot nu toe heeft kennisgemaakt voor de gastvrije wijze waarop zij in Scherpenzeel is ontvangen. ,,Het was niet moeilijk om mij hier heel snel thuis te voelen.''

Van Rhee-Oud Ammerveld legde in haar toespraak nog even uit dat Ben Visser om gezondheidsredenen in oktober het ambt van burgemeester tijdelijk heeft moeten neerleggen. ,,De commissaris van de Koning heeft besloten mij als waarnemer te benoemen zodat Ben zich volledig op zijn herstel kan richten. Vanaf deze plaats wens ik Ben van harte beterschap toe en wens hem en zijn gezin een heel gelukkig 2018 toe. Daarbij spreek ik ongetwijfeld namens iedereen die hier aanwezig is'', aldus de burgemeester. 

EIGENTIJDSE WINKELS  Van Rhee-Oud Ammerveld zei het een ware uitdaging te vinden om  - als burgemeester met een verleden van enkele weken en een korte Scherpenzeelse toekomst - bij deze gelegenheid terug te kijken op het oude jaar en vooruit te kijken naar 2018. Bij haar terugblik verhaalde zij tevens over haar eerste indruk van Scherpenzeel, waarbij zij vooral de veelzijdigheid en de contrasten van het dorp roemde. De prettige landelijke woonomgeving, maar tevens moderne industrieterreinen en een goede bereikbaarheid. Een dorpskern met nostalgische gebouwen met toch eigentijdse winkels. De vele kerkgemeenten, waaronder bijvoorbeeld de Grote Kerk als statig rijksmonument en de hypermoderne en hightech Sionkerk. Zwembad 't Willaer met zijn hoge bezoekersaantallen, Kulturhus De Breehoek en nog zoveel meer. ,,Ik ben onder de indruk van alle voorzieningen die dit dorp van nog geen 10.000 inwoners heeft. Dat is echt bijzonder. Scherpenzeel is een levendig dorp dat bruist'' complimenteerde Van Rhee-Oud Ammerveld. ,,Al die voorzieningen bestaan dankzij de inzet van u, van de inwoners. Of het nu gaat om sport, mantelzorg, activiteiten voor ouderen of kerkelijke activiteiten, zonder vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Al die vrijwilligers die op verschillende manieren uiteindelijk hetzelfde doel willen bereiken: een leefbaar dorp waar het goed wonen is, waar mensen betrokken zijn bij elkaar en zorgen voor elkaar. De landelijke overheid probeert een participatiemaatschappij te ontwikkelen en ik zie dat die in Scherpenzeel in 2017 al bestond op een heel vanzelfsprekende manier. Mijn wens voor de inwoners van Scherpenzeel is dat u dit ook in de toekomst weet vast te houden en te koesteren.''

VERKIEZINGEN De burgemeester wees in dit verband ook op het belang van de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart worden gehouden. ,,U kiest die dag de mensen die u 4 jaar lang gaan vertegenwoordigen in de gemeente en deze verkiezingen zijn dé manier om uw invloed uit te oefenen op beslissingen die de gemeente neemt. Het gaat om uw dorp, uw thuis.''

SCOUTING Die boodschap hadden de leden van Scouting de Willaergroep al goed begrepen. De vereniging, die in het afgelopen jaar de oude locatie op Landgoed Scherpenzeel moest inruilen voor een tijdelijk onderkomen in een leegstaande boerderij aan de Nieuwstraat, verscheen met een grote delegatie op de nieuwjaarsreceptie om aandacht te vragen voor hun wens voor een nieuw onderkomen op een definitieve locatie. Hoewel het huurcontract nog ruim drie jaar loopt meende de Willaergroep dat het, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, verstandig was om maar zo snel mogelijk te beginnen met hun lobby hiervoor. De grote groep scouts waren overigens niet de enige jonge gezichten op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Vier jonge talenten van de Muziekschool Scherpenzeel, te weten Thirza Leeuwendrent (piano), Christine van der Sluis (harp), Maaike Legemaat (gitaar) en Anne Ruth van der Laan (piano), zorgden deze avond voor een sfeervolle muzikale begeleiding van de bijeenkomst in De Breehoek.