• Janneke Hek

´Een drempel of zebrapad zou veel kunnen schelen´

SCHERPENZEEL Een gevaarlijk punt, wordt het genoemd. Vooral het oversteekpunt van het speeltuintje bij de wijk Renes richting de Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan wordt als onveilig omschreven. De auto's rijden in de Eikenlaan vaak sneller dan de wettelijke 30 kilometer per uur.

Janneke Hek

Vanuit omwonenden kwam onlangs het verzoek binnen bij de gemeente Scherpenzeel om de verkeersveiligheid op de Eikenlaan te vergroten.

Er is een wijkplatform in de wijk Renes en daarop vinden buurtbewoners elkaar om van gedachten te wisselen over wat er in de buurt speelt.

PIJNPUNT Het oversteken richting de Hoytema-laan en het snelle rijden door auto's in de Eikenlaan wordt vaak als pijnpunt aangeduid. Reden voor enkele wijkbewoners om contact te leggen met de gemeente Scherpenzeel. Daar werd hen echter verteld dat de Eikenlaan over drie jaar wordt aangepakt in verband met de riolering. En dat daarbij ook aandacht is voor de verkeersomstandigheden in deze straat. Tot die tijd worden er echter geen acties ondernomen.

Een aantal moeders uit de buurt van de Eikenlaan vindt dit onbegrijpelijk. ,,Er wordt soms wel zestig of zeventig kilometer per uur gereden in deze straat. Wanneer kinderen van het speeltuintje naar huis willen gaan en dus moeten oversteken, is het levensgevaarlijk. Een drempel of zebrapad zou al zoveel kunnen schelen", aldus een bezorgde moeder.

De gemeente verwijst echter naar de geplande werkzaamheden in 2020 en onderneemt op dit moment geen actie om de veiligheid te vergroten. Wel is aangeboden aan de buurt om mee te denken in de gewenste maatregelen.

,,Daar zijn we nu met elkaar mee bezig. We hopen dat onze stem gehoord gaat worden. En dat er tot die tijd geen ongelukken met onze kinderen gebeuren.

Het speeltuintje is een drukbezochte plek voor zowel de kinderen van de Eikenlaan en de straten erachter als voor kinderen uit de wijk Renes".

RIJGEDRAG De gemeente Scherpenzeel reageert bij monde van woordvoerder Marije Bangma: De werkzaamheden voor het aanpakken van de Eikenlaan staan gepland voor 2019/2020 en het besluit hiertoe is in 2016 genomen door de gemeenteraad.

Er worden in de tussentijd geen aanvullende verkeersmaatregelen getroffen. De verantwoordelijkheid voor het rijgedrag ligt bij de bestuurders zelf. Ouders zullen een oogje op hun kinderen moeten houden tijdens het buitenspelen.

Iets waar een straatbewoonster om moet glimlachen. ,,Moeten we dan met hen meelopen tot ze tien jaar oud zijn? Ik krijg het gevoel dat er eerst iets ergs moet gebeuren voor er maatregelen genomen worden. Ook vind ik het inconsequent van de gemeente dat ze wel ´onveilige´ bomen omhakken in de straat. Hoe groot is de kans dat ik een boom op mijn hoofd krijg? Ik denk dat de kans groter is dat mijn kind aangereden wordt door de hardrijders in de straat. Er werd aangegeven dat er een bord staat met 30 kilometer in onze straat. Ja, welgeteld eentje aan het begin die nog amper opvalt ook".