• Bas Czerwinski

´Coalitie GBS-CU kansrijk in Scherpenzeel´

"SCHERPENZEEL Een coalitie tussen Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) en de ChristenUnie is kansrijk. Dat is de conclusie van informateur Hans van Velden, die beide partijen heeft geadviseerd om de mogelijkheden tot de vorming van een coalitie verder te onderzoeken.

Na zijn aanstelling als informateur heeft Hans van Velden de afgelopen week met de vijf lijsttrekkers in Scherpenzeel gesprekken gevoerd over de de verkiezingsuitslag, de speerpunten van alle partijen en de mogelijkheden van combinaties om te komen tot een ,,stabiele coalitie voor de raadsperiode 2018-2022´´.

Hans van Velden: ,,Het is een boeiende en intensieve week geworden. Belangrijker is dat de gesprekken in een open, positieve en constructieve sfeer zijn verlopen.´´

VERDERE VERKENNING Gelet op de inhoud van de gevoerde gesprekken en de hierin uitgesproken voorkeuren spreekt de informateur in zijn Eindverslag uit dat een verdere verkenning van de mogelijkheid gericht op de totstandkoming van een coalitie GBS-CU op dit moment het meest kansrijk is.

Van Velden: ,,Op grond van mijn bevindingen adviseer ik de lijsttrekkers van GBS en CU (in)formatiegesprekken te starten met het doel een coalitie te vormen. Als dat allemaal goed gaat, komt daar een coalitieakkoord uit, op grond waarvan ook de wethouders zullen worden benoemd.´´

GBS was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De partij steeg van 3 naar 5 zetels. De CU bleef stabiel op 2 zetels.