• Cees Wouda

´Busvervoer rammelt nog steeds´

SCHERPENZEEL Het busvervoer van Syntus blijft rammelen. De klachten beperken zich niet alleen tot problemen met de dienstregeling. Ook het rijgedrag van sommige chauffeurs is volgens Machiel Natzijl (SGP) verre van professioneel. Zo zou men zich bijvoorbeeld niet houden aan voorrangsregels, waardoor de veiligheid van mensen in het geding kan komen.

Natzij stelde de kwestie aan de orde in de onlangs gehouden vergadering van de Opinieronde. Hij vroeg wethouder Margo van de Fliert om actie te ondernemen.

De wethouder liet weten dat de gemeente inmiddels al meerdere malen heeft geklaagd bij vervoerder Syntus en de Provincie, zowel over de rijtijden als de manier waarop de bussen door het dorp rijden. Ook het gedrag van sommige chauffeurs tegen de passagiers zou tot klachten hebben geleid. ,,De problemen zijn daar allemaal bekend. Hoewel we hier helaas niet over gaan, omdat de Provincie Utrecht verantwoordelijk is voor het busvervoer, blijven we de uitvoering nauwlettend in de gaten houden en aandringen op verbeteringen'', aldus Van de Fliert.

OVERVOL Sinds Syntus, in december 2016, het busvervoer in deze regio heeft overgenomen is er sprake van problemen. Bussen reden niet op tijd of waren overvol, chauffeurs die de route niet kenden en verwarrende berichten op de aankondigingschermen.

Het vervoersbedrijf beriep zich in eerste instantie op aanloopproblemen, vanwege een te korte voorbereidingsperiode op de overname. Omdat de oude vervoerder, Connexxion, de gunning aan Syntus bij de rechter aanvocht, kreeg het bedrijf pas drie weken voor de overname van het busvervoer groen licht. Ook verklaarde de vervoerder er hinder van te ondervinden dat hun nieuwe bussen niet op tijd werden geleverd. Zo bleken de bussen op lijn 80 te hoog voor de tunnel bij Veenendaal De Klomp, zodat deze moesten omrijden. Daarnaast zouden de bussen op het traject Amersfoort- Rhenen vanuit het vertrekpunt Amersfoort om onduidelijke redenen meer vertraging oplopen dan de terugkerende bussen op deze route, wat een soort domino-effect heeft op de dienstregeling voor de rest van de dag. De vervoerder heeft meerdere malen benadrukt hard te werken aan een oplossing voor de problemen. De komst van een tunnelbus op lijn 80 moet daar ook een grote bijdrage aan gaan leveren. Syntus zelf constateert in elk geval een stijgende lijn.

Die positieve berichten worden vooralsnog niet ondersteund door de waarnemingen van wethouder Margo van de Fliert. ,,We hebben onlangs zelf een check gedaan op het busvervoer. Van de dertien bussen die we op één dag geklokt hebben waren er acht meer dan 5 minuten te laat, waardoor passagiers hun aansluiting bij De Klomp niet konden halen. Nog eens twee waren minder dan 5 minuten te laat. Slechts drie van de dertien bussen reed op tijd'', aldus Van de Fliert, die zei de resultaten van de steekproef naar de Provincie te hebben gestuurd. ,,We nemen de klachten over het busvervoer uiterst serieus. Daarom blijven wij bij de Provincie en de vervoerder onderstrepen dat er echt iets moeten gebeuren ten aanzien van de rijden en het rijgedrag van Syntus. Dit moet echter beter worden.''