Politiek

SCHERPENZEEL Ondanks de afspraak met het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders om nadrukkelijk radiostilte in acht te nemen tot de volgende afspraak op 4 februari, heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland per abuis informatie naar buiten gebracht over hun plannen. Woensdagochtend stond op de provinciale website een verslag...
SCHERPENZEEL Het college stelt de raad voor om de Stichting Ruitersport Scherpenzeel een lening te verstrekken van € 160.000 voor de verduurzaming van hun accommodatie op Sportpark De Bree. De ruitersportvereniging heeft de zonnepanelen overigens inmiddels al aangebracht om te voldoen aan een door subsidieverstrekker EDS gestelde deadline.
SCHERPENZEEL In een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland dringt het nieuwe college van b. en w. van Scherpenzeel aan op geduld met betrekking tot de verdere uitwerking en onderbouwing van een zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Het provinciebestuur liet eerder weten voor half januari van Scherpenzeel een presentatie van de...
SCHERPENZEEL Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO) nemen vanmiddag, na een periode van respectievelijk ruim vijf en bijna twee jaar, met een receptie afscheid als wethouder van de gemeente Scherpenzeel.
SCHERPENZEEL Voor SGP-ers Gerard van Deelen (57) en Izaäk van Ekeren (61) wordt 2020 het jaar van de uitdagingen. Na hun tussentijdse benoeming tot wethouder op 19 december in het nieuw gevormde college van GBS en SGP popelen zij om aan de slag te gaan in hun nieuwe rol. ,,We hebben er zin in om te gaan bouwen aan een mooie toekomst van ons...
SCHERPENZEEL  In verband met Oud en Nieuw zijn in Scherpenzeel de hondenpoepbakken en de zakjesdispensers tijdelijk afgesloten. Het afsluiten van deze voorziening geldt tot maandag 6 januari 2020 voor de hondenpoepbakken en zakjesdispensers. Gedurende deze periode adviseert de gemeente hondenpoepzakjes met uitwerpselen in de grijze kliko te...
SCHERPENZEEL Met de stemmen van GBS en SGP voor en oppositiepartijen CDA, CU en PRO Scherpenzeel tegen, is het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie GBS en SGP in de gemeenteraad aangenomen. De oppositie kon zich niet verenigen met het in dit akkoord verweven besluit van een zelfstandige gemeente Scherpenzeel.
SCHERPENZEEL Initiatiefnemer Herman van Ginkel heeft de resultaten van zijn petitie voor een Zelfstandig Scherpenzeel aangeboden aan burgemeester Harry de Vries. De overhandiging vond plaats voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. De petitie is 614 keer ondertekend.
SCHERPENZEEL De SGP-raadsleden Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren zijn donderdag door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van de gemeente Scherpenzeel. Zij volgen Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO Scherpenzeel), op die beiden ontslag namen vanwege het struikelen van het college en de coalitie met GBS over de toekomstvisie voor...