Politiek

SCHERPENZEEL Twee maanden na het aantreden van Izaäk van Ekeren en Gerard van Deelen als de twee nieuwe parttime SGP-wethouders naast GBS-wethouder Henny van Dijk, zit er een college dat hechter oogt dan ooit.
Advertorial
MAARSBERGEN/WOUDENBERG/SCHERPENZEEL Elke dag opnieuw stappen vele bewoners van de Gelderse Vallei en aangrenzende plaatsen in de auto voor een lange, vaak...
SCHERPENZEEL Het energiedebat is een onderwerp dat iedereen aangaat, maar slechts weinigen aanspreekt. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien de opkomst bij de informatieavond van de gemeente in De Breehoek over de Regionale Energie Strategie (RES).
SCHERPENZEEL Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de al veel besproken kadernota Duurzaamheid van het college. De fracties van PRO en CU onthielden hun goedkeuring aan het document, omdat het te breed en te weinig concreet zou zijn en amper kaders zou bevatten.
Advertorial
SCHERPENZEEL Een warme sjaal, die merkbroek voor een heel voordelige prijs, maar ook parfum, leuke onderzetters, kussens, potjes, schaaltjes, lampen en...
College kan plannen voor zelfstandigheid gaan uitwerken
SCHERPENZEEL Het college van Scherpenzeel krijgt van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland de ruimte om de keuze van de raad voor een zelfstandige toekomst in de komende maanden nader uit te werken in de kadernota.
Advertorial
SCHERPENZEEL Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter...
RENSWOUDE ,,Ik wist vanmorgen niet wat me overkwam; het regende appjes op mijn telefoon'', reageert burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude vrijdag op berichten in de media dat haar gemeente mogelijk betrokken zou kunnen gaan worden bij een eventuele herindelingsprocedure van de gemeente Scherpenzeel. ,,Wij weten van niks.''
SCHERPENZEEL De provincie Gelderland stuurt aan op een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld, tenzij Scherpenzeel ,,laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.'' Die voorwaarde behelst een structurele investering in de ambtelijke organisatie van 1,2 miljoen euro.
SCHERPENZEEL Het college zit in haar maag met de blunder van de provincie om per abuis informatie naar buiten te brengen over de lopende besprekingen omtrent de toekomst van Scherpenzeel. Los van het schenden van de afspraak tussen beide partijen om hierover radiostilte in acht te nemen, herkent het college zich ook niet in de inhoud van de...