Politiek

SCHERPENZEEL Moet Scherpenzeel een zelfstandige gemeente blijven of zie je bijvoorbeeld meer in een fusie met de gemeente Barneveld? De redactie is benieuwd naar jouw mening. Mail je reactie naar de redactie of praat mee op Facebook

RENSWOUDE De gemeente Renswoude zal per 1 januari 2020 aandeelhouder worden van de Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Hiertoe is instemming van de huidige aandeelhouders noodzakelijk en burgemeester en wethouders van Ede besloot dinsdag om instemmend te beslissen over de toetreding.

Advertorial
REGIO Ongeveer één op de vier vrouwen boven de veertig jaar krijgt last van extreme haaruitval, zegt Yvonne Berg, één van de haarwerkspecialisten van Salon...

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG Een deel van de Scherpenzeelse en Woudenbergse huishoudens en bedrijven blijken een aantal jaren niet door de gemeente te zijn aangeslagen voor de WOZ-aanslag. Om welke tijdspanne en hoeveel adressen het gaat is op dit moment nog niet precies bekend. Het onderzoek naar welke woningen en bedrijven geen aanslag hebben...

SCHERPENZEEL Een deel van de huiseigenaren en bedrijven in Scherpenzeel en Woudenberg blijkt al een aantal jaren lang geen aanslag te hebben gekregen van de gemeente voor de betaling van de onroerende zaakbelasting (OZB).

Advertorial
SCHERPENZEEL Een warme sjaal, die merkbroek voor een heel voordelige prijs, maar ook parfum, leuke onderzetters, kussens, potjes, schaaltjes, lampen en...

Veel groen rond Zwarte Land II

SCHERPENZEEL De politieke fracties in de Scherpenzeelse gemeenteraad zijn het eens geworden over het aanstellen van een onafhankelijk adviseur voor de inhoudelijk beoordeling en advies over de keuzemogelijkheden in het lopende onderzoek naar de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. De raad heeft hiervoor een initiatiefvoorstel geagendeerd...

Advertorial
SCHERPENZEEL Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter...

SCHERPENZEEL Met het oog op een maximale versterking van de regionale woningenmarkt is in opdracht van Regio FoodValley een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige bouwcapaciteit in Scherpenzeel. Daarbij is vastgesteld dat de ambitie voor het realiseren van nieuwbouwwoningen opgeschroefd zou moeten worden naar gemiddeld 55 woningen per jaar....

SCHERPENZEEL De behandeling van de begroting 2020-2023 is in de Opinieronde uitgelopen op een flinke clash tussen de fracties van GBS en SGP enerzijds en CDA, CU en PRO Scherpenzeel anderzijds. De laatstgenoemden vonden dat de sluitende meerjarenbegroting een verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid. Of zoals SGP-er Maarten Zwankhuizen...

SCHERPENZEEL Milieuwethouder Ad van Es mag er vanavond weer tegenaan als zijn kadernotitie Duurzaamheid in de gemeenteraad aan de orde komt.