• Een deel van de voorraad die gedoneerd is

    Gerben van Schoonhoven

Holestick steunt Burgerinitiatief Woudenberg e.o.

21-05-2020, 19:04 | Lezersnieuws | MHC De Holestick Scherpenzeel

Nu het sportseizoen voor veel verenigingen anders loopt dan iedereen had gedacht zijn de clubhuizen en kantines al geruime tijd gesloten.
Voorlopig zal dat ook niet veranderen. Alleen trainen is toegestaan.
Geen wedstrijden met toeschouwers langs de lijn en geen activiteiten waarbij men elkaar buiten de sport om kan ontmoeten.

Bij MHC De Holestick zag men dat dat ook consequenties had voor de voorraden van de bar.

Hoewel er altijd behouden ingekocht wordt, ontkwam de hockeyclub uit Scherpenzeel er niet aan dat zaken tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanliepen.
De barcommissie heeft daarom bedacht op tijd in te grijpen en te zorgen dat deze voorraden op een goede plek terecht komen.

Een groot deel van de spullen werd onlangs gedoneerd aan Burgerinitiatief Woudenberg e.o.
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. ondersteunt alleenstaanden, echtparen, ouderen en gezinnen die in verborgen armoede leven in de gemeentes Woudenberg, Scherpenzeel, Leersum en de Utrechtse Heuvelrug.

De barcommissie en het bestuur van De Holestick menen op deze manier mensen die in nood zijn of in de problemen zijn gekomen in deze tijd een klein beetje te kunnen helpen.

Meer informatie over de Stichting is hier te vinden: https://stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl/