Is het stil op de muziekschool?

15-06-2020, 10:02 | Lezersnieuws | Anna Oerlemans

Nee hoor, het is zeker niet stil op de muziekschool! Alleen heeft de Coronapandemie het openbare leven platgelegd en dus ook de live muzieklessen. Intussen zijn de lessen doorgegaan via Skype of Zoom, niet ideaal maar voor de afgelopen periode was het zeker een goede oplossing.

 

Sinds 8 juni zijn er ook weer lessen in de Breehoek voor zover de voorschriften van het RIVM dat toelaten.

 

Coronaconcours

Omdat we vanaf half maart al geen uitvoeringen meer kunnen organiseren, heeft de muziekschool het ‘coronaconcours’ in het leven geroepen. Leerlingen kunnen een filmpje sturen waarop zij zelf een muziekstuk naar eigen keuze spelen. Er zijn drie leeftijdscategorieën (6 t/m 9, 10 t/m 14 en vanaf 15 jaar) en er zijn drie prijzen. De uitslag van het concours wordt na 27 juni bekend gemaakt op de website van de muziekschool en ook in deze krant.

 

Intussen stromen de filmpjes binnen en het zal nog een lastige keuze worden. Naast de jury die bestaat uit docenten van de muziekschool, is er ook een publieksjury met ouders van de deelnemende leerlingen.

 

Open avond

En waar blijft de open avond? Geen sandwichborden langs de weg? Nee, helaas geen open avond dit jaar en ook geen groot leerlingenconcert. Wel kan iedereen die dat wil een afspraak maken voor een gratis proefles. Vul hiervoor het contactformulier in op  http://www.scherpenzeelmuziek.nl/

 

En, heel belangrijk! Vraag vóór 1 juli subsidie aan bij de gemeente Scherpenzeel. Kijk op http://scherpenzeelmuziek.nl/nieuws.php  of haal een formulier in de bieb. Stuur de aanvraag ook op als je nog niet zeker weet of je wilt beginnen, je kunt het altijd weer afzeggen.

 

Start met muziek maken in september!