• Wandeling door het kasteelpark

    Henk v.d. Hoeff

Veel belangstelling voor wandeling in kasteelpark

24-11-2019, 16:13 | Lezersnieuws | Vereniging

Zaterdagmiddag maakten veel Scherpenzelers van de gelegenheid gebruik om onder deskundige leiding van mevrouw Meta Daniëls van Landgoed Scherpenzeel een korte wandeling door het kasteelpark te maken tijdens de Open Dag van Oud-Scherpenzeel. Voorafgaand aan de wandeling, die elk heel uur van start ging, legde mevrouw Daniëls aan de hand van een gedetailleerde tekening uit wat er gaande is in het park. Er wordt hard gewerkt om een deel van het Masterplan gestalte te geven. In dit plan wordt beschreven hoe het park bij Huize Scherpenzeel in verschillende fasen wordt heringericht. Nieuwe paden zijn aangelegd, zichtlijnen worden hersteld en rond de moestuin is een beukenhaag geplant. De meest in het oog springende verandering is de parkeerplaats die op de schop is gegaan en vanwege een zichtlijn is verplaatst. Uiteindelijk zal het resultaat van de werkzaamheden de situatie zoals deze bij de aanleg van het park rond 1850 was benaderen, hoewel er toen natuurlijk helemaal geen parkeerplaats was… Verschillende deelnemers warmden zich voor of na de wandeling op met een kop warme koffie of thee in ’t Koetshuis waar de fototentoonstelling over het park werd bekeken.