• Het publiek stekt zich op de hoogte van de restauratiewerkzaamheden.

    Henk v.d. Hoeff

Veel belangstelling voor open dag.

18-05-2019, 22:21 | Lezersnieuws | Vereniging

De restauratie van de kerkvloer van de Grote Kerk laat de Scherpenzeelse bevolking niet ongemoeid. Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruik zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ze konden daarvoor zaterdagmiddag 18 mei terecht in de kerk en in ’t Koetshuis aan de Burgemeester Royaardslaan. Plat op de buik blikten bezoekers in de grafkelder om een glimp van de overblijfselen aldaar op te vangen. Verder waren er vondsten in de vorm van oude munten en voorwerpen te zien en gaven deskundigen uitleg over de werkzaamheden die de komende tijd zullen worden uitgevoerd. Ook de tentoonstelling met afbeeldingen van het interieur en het exterieur van de kerk door de eeuwen in ’t Koetshuis trok veel belangstellenden naar het documentatiecentrum van Oud-Scherpenzeel. De overweldigende belangstelling laat zien dat de inwoners van Scherpenzeel trots zijn op Rijksmonument de Grote Kerk. De organisatie van de Open Dag, die op initiatief van de Hervormde Gemeente en Oud-Scherpenzeel werd gehouden, is blij met de betrokkenheid van zoveel Scherpenzelers bij het project.