Revitalisatie en uitbreiding bedrijventerrein Scherpenzeel

24-06-2019, 09:45 | Lezersnieuws | emely

Afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met lokale ondernemers op basis waarvan de eerste plannen uitgewerkt worden voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Zwarte Land II. Daarnaast is de principeaanvraag voor de revitalisatie, ook wel inbreiding genoemd, van ’t Zwarte Land l voor Modiform ingediend bij de gemeente.

Door de gevoerde gesprekken van de Initiatiefgroep ’t Zwarte Land ll met diverse lokale ondernemers, is het beeld van de uitbreidingsbehoefte geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de behoefte onder lokale ondernemers zelfs is toegenomen. Scherpenzeelse ondernemers, met veelal lokale werknemers, zijn succesvol en zoeken ruimte. Geschikte bedrijfsruimte is al geruime tijd niet te vinden in de gemeente. In de afgelopen periode zijn er daarom al verschillende lokale ondernemers genoodzaakt geweest te vertrekken uit Scherpenzeel. Op basis van de huidige inventarisatie wordt een plan met meerdere varianten uitgewerkt voor ’t Zwarte Land II. De input die de Initiatiefgroep van omwonenden heeft ontvangen, zal hierin meegenomen worden.

Bovendien is een principeaanvraag ingediend voor de revitalisering van het huidige bedrijventerrein ’t Zwarte Land l. Na de principeaanvraag zal verder gewerkt worden naar de bouwaanvraag. Middels de revitalisatie kan een substantieel deel van de plannen van Modiform gerealiseerd worden op ’t Zwarte Land l. Het resterende deel van Modiform en de overige lokale ondernemers zal in het plan voor ’t Zwarte Land ll worden opgenomen.

De varianten worden deze zomer als eerste gedeeld met de omwonenden en de gemeente. Vervolgens werkt de Initiatiefgroep door richting de bestemmingsplanprocedure.