• logo Initiatiefgroep 't Zwarte Land ll

    GC

Informatiebijeenkomst omwonenden bedrijventerrein ’t Zwarte Land ll

20-05-2019, 18:46 | Lezersnieuws | Emely

Afgelopen week heeft de eerste informatiebijeenkomst over de uitbreiding bedrijventerrein ’t Zwarte Land ll voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze avond, met een relatief grote opkomst, zijn de belangen van zowel de omwonenden als de initiatiefgroep gedeeld.

De avond, geïnitieerd door de Initiatiefgroep ’t Zwarte Land ll, bestaande uit enkele lokale ondernemers en de ondernemersvereniging Scherpenzeel. Wethouder dhr. Van Es was de eerste spreker en benadrukte dat de gemeente de belangen van de omwonenden, de initiatiefgroep en de bedrijven meeneemt.

De Initiatiefgroep wil de omwonenden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren en waar mogelijk betrekken in de planvorming voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Zwarte Land ll en de alternatieven die momenteel worden onderzocht. Een uitbreiding die zich richt op de ruimtebehoefte van lokale ondernemers. Uitstroom van ondernemers wordt hiermee tegengegaan, bestaande werkgelegenheid behouden en er worden extra banen gecreëerd. Op dit moment werkt de Initiatiefgroep, in overleg met de gemeente en andere stakeholders, aan een haalbaarheidsstudie.

Tijdens de avond werd medegedeeld dat Modiform, de grootste ondernemer in het plan en kartrekker van de Initiatiefgroep, tevens onderzoek doet naar mogelijkheden van revitalisatie op het huidige bedrijventerrein, ’t Zwarte Land l. Concreet zou dit betekenen dat er minder uitbreiding nodig is op ’t Zwarte Land ll.

De aanwezigen kregen naast een presentatie de gelegenheid om vragen te stellen, gevoelens te ventileren en ideeën aan te dragen. In de zomer zal er een vervolg worden gegeven aan de bijeenkomst en een terugkoppeling plaatsvinden vanuit de Initiatiefgroep.