't Groene Land

De uil van Minerva is gesignaleerd boven het gemeentehuis. Het kleine dier, dat in de klassieke oudheid een symbool was van kennis, wijsheid en scherpzinnigheid en die onlangs door een opkomend landelijk politicus als unieke diersoort uit de vergetelheid is gerukt, zou even op het hooggelegen balkonnetje van het college zijn geland, alvorens zijn vleugels te spreiden en weg te zweven richting de boomtoppen van Landgoed Scherpenzeel. Het gerucht gaat dat dit bijzondere specimen tijdens zijn vlucht nog even extra rondcirkelde boven de groene landerijen tegenover het gemeentehuis, het daarlangs slingerende Valleikanaal en de historische Grebbelinie.

Een teken? Je zou het bijna denken, want prompt verscheen er een memo van het college over een notitie van uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerrein 't Zwarte Land 2. Daarin laat men weten dat een Modiform-hal van 5 hectare in bovengenoemd landschap vooralsnog niet kan rekenen op draagvlak binnen dit college. Wel wil men constructief meewerken aan de onderzoeken van de initiatiefgroep (Modiform, Berkhof en de Ondernemersvereniging) waarin gekeken wordt naar (gedeeltelijke) inbreiding van Modiform op het bestaande bedrijventerrein, en het bieden van ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid op 't Zwarte Land 2. Een definitief standpunt wil de gemeente pas innemen als de plannen concreet zijn uitgewerkt en alle feiten op tafel liggen. Daarbij gaat het college ook kijken naar impact op de samenleving, ruimtelijke inpasbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

In mei leggen alle vogels een ei. Ik vrees echter dat Nico de Haan, onze vogeldeskundige en medeoprichter van de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, die de groene zone langs de Stationsweg wil behouden als belangrijk leefgebied voor onder andere de Groene Specht en de Grote Lijster, deze notitie van het college als een windei zal betitelen. Alle geanimeerde contacten met de nieuwe burgemeester ten spijt, spraken twee van zijn kompanen vorige week in deze krant al hun vrees uit dat de gemeente hen met deze onderzoeken naar alternatieven blij wil maken met een dooie mus. Omdat de stichting het grootste deel van de politiek verwijt zich als dove kwartels op te stellen ten aanzien van de protesten uit de dorpsgemeenschap, werd voor de raadsvergadering van 28 mei dan ook weer een protestactie aangekondigd.
Naast het nog eens duidelijk laten horen van hun visie in de raadszaal is er, voorafgaande aan de vergadering bij De Breehoek, een ludieke actie gepland. Wat die inhoudt blijft tot het laatste moment een verrassing. Gaat De Haan een paar duiven uit zijn pak goochelen, het Groot Lijsterkoor laten optreden of misschien wel de mythische uil van Minerva als gemeentelijk huisdier aanbieden? We moeten het afwachten.
Zeker is dat de gemeente met alles wat er speelt in de komende tijd wel de nodige wijsheid kan gebruiken. Want ook voor hun laatste notitie geldt: 'hoe eer de vogel zingt hoe eer de kat hem wringt'.

Margreet Hendriks