• Scherpenzeel al ingelijd? Nee, het Gelderse dorp biedt moedig weerstand.

    Margreet Hendriks

Spannende tijden

De oliebollen zijn op, de lege champagnefles ligt in de glasbak, de restanten van de oudejaarsavonddis zijn keurig gescheiden in de kliko's verdwenen en de feestversiering kan weer voor een jaartje worden opgeborgen. Het nieuwe jaar is begonnen. Wat gaat 2019 Scherpenzeel brengen is de grote vraag. Kunnen we dapper de zelfstandigheid van onze gemeente blijven verdedigen? Wie wordt de nieuwe (waarnemend) burgemeester? Komt er groen licht voor de supermarktverplaatsingen? Mag de Grebbelinie verdwijnen achter ruim zeven hectare nieuw bedrijventerrein aan de Stationsweg? Kortom, 2019 lijkt op veel punten een beslissend jaar te worden voor het Scherpenzeel van de toekomst.

De aftrap vindt al direct plaats op 15 januari, wanneer de gemeenteraad gaat praten over de toekomstvisie van het dorp. Een belangrijk document waaraan de provincie op voorhand ons voortbestaan als zelfstandige gemeente heeft opgehangen. Nu maar hopen dat het geen veeg teken is dat onze waarnemend burgemeester, Corry van Rhee-Oud Ammerveld, meteen na de vaststelling van deze toekomstvisie, de benen neemt naar Druten…

ASTERIX ZONDER OBELIX Oud-burgemeester Ben Visser vergeleek Scherpenzeel, als klein Gelders lobje in de provincie Utrecht, altijd graag met het bescheiden dorpje van Asterix, dat in de gelijknamige stripboeken altijd moedig weerstand weet te blijven bieden aan diegenen die het willen inlijven. Maar ja, wij beschikken sinds het vertrek van Visser in het afgelopen jaar niet meer over onze eigen Obelix die alleen al vanwege zijn postuur de vijand weet te imponeren. Voor de kleine Asterix, die altijd bereid is de meest hachelijke opdrachten uit te voeren, zou (zo lang hij er nog zit) wethouder Henk Vreeswijk qua lichaamsbouw nog het meest in aanmerking komen. Maar ik vermoed dat de SGP wel wat (principiële) bezwaren tegen hem zal hebben in de rol van een stripheld met engelachtige vleugeltjes op zijn hoofddeksel. Vreeswijk en de SGP zijn immers geen echte vriendjes meer sinds deze SGP-bestuurder na de verkiezingen 'overstapte' naar GBS om tijdelijk de wethoudersstoel voor hun kandidaat Henny van Dijk warm te houden. Bovendien, Asterix is voor zijn bovennatuurlijke krachten geheel afhankelijk van de toverdrank van Panoramix. Vreeswijk daarentegen heeft zich jarenlang gepositioneerd als het Scherpenzeelse boegbeeld van FrisValley; het regioproject dat jongeren ervan wil overtuigen dat drank je niet flinker maakt. Die kan echt niet voorafgaande aan elke spannende actie van een moedgevend brouwsel uit de ketel gaan lebberen. Geloofwaardigheid heeft zijn grenzen.

BRONS OP HET SCHILD Voor de wethouders Tonnis van Dijk en Ad van Es (of, om nog maar even in de sfeer van het stripboek te blijven: Diftarix en Groenix) zie ik eerlijk gezegd ook niet direct een heldenrol weggelegd bij de verdedigingswerken. We moeten het dus hebben van een weerbare gemeenteraad, waarin GBS-voorman Henk Brons, na zijn electorale overwinning afgelopen maart, met maar liefst vier slippendragers in zijn fractie plus een wethouder in het college, zo'n beetje als de leider op het schild is gehesen. Brons ontpopte zich in het afgelopen jaar, na de afwikkeling van nog wat openstaande rekeningen met SGP en CDA, tenslotte meteen als de grote roerganger om meer harmonie te prediken in het lokale bestuur. Een bijzondere ommezwaai, want in de vorige collegeperiode stond Brons als oppositieleider altijd vooraan om elk smeulend politiek vuurtje aan te blazen tot een uitslaande brand. Zijn oproep voor meer rust in de tent zal ook zeker te maken hebben met schadebeperking. Het vanouds nogal recalcitrante politieke landschap van het dorp, in combinatie met een voortijdig vertrek van burgemeester Visser, lijkt namelijk bij de provincie de deur naar gemeentelijke herindeling wagenwijd te hebben opengezet. Dat wil geen enkele partij op zijn politieke geweten hebben en dus is er voorlopig sprake van een wapenstilstand totdat er meer duidelijkheid komt over de toekomst(visie).

WATERHOOFDEN De opgestane vredestichter profiteert tevens van het feit dat het oude zeer in de raadszaal wat meer uit beeld is geraakt met het vertrek van de 'Johannen' (de doorgewinterde SGP-er Mulder en welbespraakte CDA-er Slappendel). animositeit met voormalig wethouder Margo van de Fliert behoort eveneens tot het verleden; zij hield het als nieuwe CDA-fractievoorzitter zeggen en schrijven slechts één vergadering vol voordat zij Breehoek uit trippelde en haar rol in de politieke poppenkast overdroeg aan de onbevangen Peter Klaassen. De nieuwe hoofdrolspeler van het CDA zit sinds de vorming van de nieuwe coalitie van GBS, CU en PRO, samen met de SGP in het oppositiebankje. De VVD is, zoals u weet, in 2018 volledig uit de dorpsraad verdwenen omdat de partij geen kandidaten kon vinden om de kieslijst te vullen. Hun uithangbord Gerrit Dijkstra had het namelijk wel eventjes gehad met het openbaar bestuur, hoewel zijn naam trouwens inmiddels wel weer prijkt op de VVD-kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen. Dijkstra blijkt trouwens niet de enige die wil toetreden tot het gezelschap van waterhoofden van Vallei en Veluwe. Ook SGP-raadslid Gerard van elen heeft zijn naam laten noteren om, net als zijn partijgenoot en oud Scherpenzeels wethouder Bert van Vreeswijk (niet te verwarren met de nu bij GBS rondfladderende Henk), de dijken te gaan bewaken.

BLOKKEERHAAN Voor Van Deelen zie ik dan trouwens wel een belangenconflict aan de horizon verschijnen als het gaat om het beschermen van de Scherpenzeelse uiterwaarden van het Valleikanaal en de Grebbelinie. De SGP-er is namelijk een van de grootste pleitbezorgers voor het laten verrijzen van een groot industrieterrein op de groene weiden, die in oorlogstijden onder water werden gezet om het de oprukkende vijand zo moeilijk mogelijk te maken. Dat laatste is ons tenminste verteld door onze dorpshistoricus Johan Lagerweij. Lagerweij heeft inmiddels de krachten gebundeld met Nico de Haan en andere verontruste dorpsgenoten die de groene gedemilitariseerde zone ten koste van alles in stand willen houden. Het gemeentebestuur, waarin de wens voor uitbreiding van het bedrijventerrein bijna raadsbreed wordt ondersteund, lijkt niet erg gelukkig met deze nieuwe actiegroep. Niet in het minst natuurlijk omdat onze 'blokkeerhaan' al eerder victorie wist te kraaien bij het succesvol weghouden van woonbebouwing aan het Valleikanaal.

LOOPGRAVEN Ach, een beetje vrij schootsveld houden is in deze onzekere tijden voor ons dorp eigenlijk helemaal niet zo slecht. Omringd door de legioenen van Gelre en Utrecht en door naburige plaatsen begeerd om onze goed gevulde gemeentelijke beurs, ligt het gevaar om ingenomen te worden aan alle kanten op de loer. Het graven van schuttersputjes gaat misschien wat ver (alhoewel ik in de afgelopen maanden in het onder renovatie zijnde pand van de voormalige drogisterij aan de Dorpsstraat al de nodige nieuwe loopgraven meende te zien), maar tijdig mobiliseren - zo leren we van De Haan - kan nooit kwaad. In het geval van onze zelfstandige status heeft ook het gemeentebestuur er alle belang bij, want om Julius Ceasar maar eens te citeren: 'Het is beter de eerste te zijn in uw dorp dan één van de laatsten in Rome'.

DORPSHOOFD Een ding staat vast: 2019 wordt een cruciaal jaar voor de toekomst van Scherpenzeel. Hoe het afloopt? De tijd zal het leren. Volgend jaar rond deze tijd kunnen we weer de balans opmaken. Dan weten we of er in ons dorpshuis De Breehoek een op ons landgoed gevangen everzwijn aan het spit geregen kan worden voor een feestbanket ter ere van het succesvol afslaan van de aanval op onze zelfstandigheid en de definitieve aanstelling van een nieuw dorpshoofd. Dan is er ongetwijfeld meer duidelijk over de haalbaarheid van de verhuisplannen van de supermarkten en de mogelijke bouw van een groot nieuw bedrijventerrein aan de Stationsweg. Allemaal enerverende onderwerpen die we in deze krant in 2019 natuurlijk op de voet zullen gaan volgen. Een spannend nieuw jaar. Ik heb er zin.