Probleem

De enorme toeloop in de raadsvergadering, als protest tegen de groots opgezette bouwplannen op een nieuw te ontwikkelen industrieterrein aan de Stationsweg, kwam zelfs voor de insprekers als een verrassing. De stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond had hiertoe weliswaar opgeroepen door hun sympathisanten te vragen hiervoor een brief in hun eigen kennissenkring te verspreiden, maar de respons was vele malen groter dan ingeschat. Voormalig wethouder Han de Ridder constateerde dat het sinds de commotie over een nieuw te bouwen gemeentehuis ruim zestien jaar geleden niet meer zo druk is geweest in de raadszaal.

De VVD-er is trouwens, net als voormalig VVD-fractievoorzitter Gerrit Dijkstra, ook tegenstander van de bouw van een grote opslagloods ten behoeve van de uitbreiding van het Scherpenzeelse bedrijf Modiform. Dijkstra pleitte in het verleden al in de gemeenteraad voor het tegenhouden van uitbreiding van logistieke activiteiten in Scherpenzeel. Deze zouden naar zijn (niet erg VVD klinkend) oordeel, vanwege de verkeersdruk, veel beter passen in plaatsen die vlak bij de snelweg liggen. De reden dat beide VVD-ers zich roeren in de achterban van de protesterende stichting is dat de partij, door te ontbreken bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, niet meer in het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. De andere partijen in de Scherpenzeelse gemeenteraad hebben zich ondertussen wel in grote lijnen achter de uitbreidingsplannen van Modiform geschaard.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Scherpenzeel zwaar gelobbyd bij regio FoodValley om groen licht te verkrijgen voor de 7,5 ha uitbreiding van industrieterrein 't Zwarte Land. Een van de problemen die getackeld moest worden, was het gegeven dat de daarin opgenomen 5 ha uitbreiding voor Modiform eigenlijk niet past binnen het regionaal beleid. Er is het gemeentebestuur echter veel aan gelegen om, mede vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, lokale bedrijven voor Scherpenzeel te behouden door ruimte voor uitbreiding te bieden. De toestemming hiervoor is binnen, maar de race richting bestemmingsplan lijkt nog lang niet gelopen. Een breed maatschappelijk protest tegen de bouwplannen van Modiform, zoals zich dat donderdagavond begon af te tekenen, zal de politiek niet lekker zitten. Om de oren geslagen worden met de nog vers van de pers zijnde toekomstvisie, waarin de kernwaarden kleinschalig, dorps en landschappelijk de groei van de plaats begrenzen, evenmin. Dat bleek ook wel toen GBS-voorman Henk Brons even later bij het volgende agendapunt, namelijk het voorstel tot nadere uitwerking van de toekomstvisie, alvast vaststelde dat het document al gekaapt is.

Daargelaten of Scherpenzelers iets kunnen kapen waaraan zij zelf actief hun inbreng hebben gegeven, zegt het wel iets over de ongemakkelijke positie waarin de politiek zich kennelijk gemanoeuvreerd voelt. Of de behoorlijke omvang van het protest zal leiden tot twijfel of wijziging van eerder ingenomen standpunten moeten we afwachten. Zeker is wel dat hierover het laatste woord nog lang niet is gesproken.

Margreet Hendriks