Papierwerk

Met voornamelijk raadsvoorstellen over de begrotingen van Regio FoodValley, de Omgevingsdienst De Vallei (OddV en de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), zag de agenda van de Opinieronde er voor paar leuke debatten er bij voorbaat niet heel sprankelend uit. Voorzitter Aart van de Peut dacht er kennelijk net zo over, want hij had zijn vrouw beloofd om met een uurtje wel weer thuis te zijn. Het lukte hem bijna.

Het feit dat de vergadering net iets langer duurde was vooral te wijten aan de inbreng van met name GBS, CDA en SGP. Duidelijk van plan om niet voor spek en bonen op te draven in deze Opinieronde had men zich flink ingelezen in de forse hoeveelheid tekst- en cijferdocumenten bij de verschillende agendapunten. Een papierwinkel die in het predigitale tijdperk een aardige test zou zijn geweest voor de maximum belasting van de vergadertafels.

SGP-voorman Maarten Zwankhuizen uitte zijn zorgen over de (of het gebrek aan) grip van de raad op de ontwikkelingen en trends in gemeenschappelijke regelingen. In het doorschuiven van beleid op bijvoorbeeld het gebied van gezondheidszorg (landelijk naar regio, regio naar gemeenten) ziet Zwankhuizen het beeld van een overheid die alles wil beheersen en alle problemen wil elimineren. Hij pleitte dan ook voor terughoudendheid in het lokaal beleid, onder meer bij de uitvoering van het landelijk vaccinatieprogramma.

CDA-commissielid Chris van den Berg, een politieke aanwinst die zich duidelijk geen knollen voor citroenen laat verkopen, bleek zich vooral goed te hebben verdiept in de verschillende cijfertjes. Hij was daarin onder meer een merkwaardig hoge stijging (meer dan 25%) van de kantoorkosten van Regio FoodValley en een aantal eigenaardige berekeningen in de begroting van de OddV tegengekomen. Dit soort technisch inhoudelijke vragen dienen echter op schrift te worden gesteld zodat schriftelijk antwoord kan volgen, zo werd door voorzitter Van de Peut benadrukt.

Evert van Loo (GBS) had naast veel moeite met de alsmaar hoger wordende kosten van de regionale samenwerkingsverbanden, vooral grote zorgen over de door de VGGM geconstateerde terugloop van het aantal vrijwilligers bij bijvoorbeeld de brandweer. Blij met het vinden van een punt in al die regionale regelingen waarmee de raad voor de verandering wel de regie naar zich toe kan trekken, opperde hij een idee om het vrijwilligerswerk bij de brandweer aantrekkelijker te maken. Volgens Van Loo telt het Scherpenzeelse korps nogal wat zelfstandig ondernemers en die zou de gemeente wat meer ruimte kunnen bieden door hun administratieve taken over te nemen; hetzij zelf, hetzij door gemeentelijke uitbesteding aan een administratiekantoor. Zo werd er toch nog een beetje gelachen in deze reeds door papierwerk gedomineerde vergadering. De glimlach bij het college verdween trouwens snel toen bleek dat GBS-wethouder Henny van Dijk in de suggestie van Van Loo wel aanleiding zag om een onderzoekje te gaan naar de behoeften van de brandweervrijwilligers. Of er nog een aanvullend rapportje te verwachten is, bleef onduidelijk.