Inside information

Hoe gaat het verder met Scherpenzeel? Die vraag waren we toch bijna vergeten met alles wat er aan de hand is in de wereldwijde coronacrisis.

Dat de oppositie niet kan wachten om opnieuw de barricaden te betrekken om te strijden voor een fusie met Barneveld, blijkt wel uit de brief die zij afgelopen week hebben geschreven aan Provinciale Staten van Gelderland. Daarin wordt letterlijk alles (nog een keer) uit de kast gehaald om de provincie te voorzien van zoveel mogelijk munitie om het lokaal verloren pleit ten aanzien van de toekomst van het dorp straks alsnog in eigen voordeel te laten beslechten. Zo wordt de poging van het college om de bestuurskracht te verbeteren bij voorbaat kansloos genoemd. De opsomming van problemen, zoals het niveau van het debat in de raad, geen langetermijnvisie, twijfelachtige zaken op het gebied van integriteit en behoorlijk bestuur en gebrek aan kandidaten voor raadszetels en wethoudersposten, is inderdaad niet mis. Ook het voortijdig vertrek van burgemeester Visser zou rechtstreeks te wijten zijn aan het mislukken van zijn pogingen om iets te doen aan de belabberde bestuurscultuur in Scherpenzeel, zo weten CDA, CU en PRO de Statenleden te vertellen.

Heerlijk die inside information. We hoeven ons ook niet af te vragen of het verhaal komt uit een betrouwbare bron, want zowel CDA als CU maakten destijds deel uit van het college. Een college waarin, volgens de praatjes die toentertijd de ronde deden vanwege de gezondheidsproblemen van Visser, de eenheid ver te zoeken was en men elkaar regelmatig de tent uit vocht. Maar ik kan mij voorstellen dat CU en CDA de niet onaanzienlijke rol die zij zelf hebben gespeeld in het ontstaan en zich laten voltrekken van dit burgemeestersdrama, liever onbesproken laten. En wat betreft vermeende twijfelachtige zaken op het gebied van integriteit en behoorlijk bestuur, zal het CDA er vast niet graag aan herinnerd willen worden dat men (eveneens ten tijde van de veelgeplaagde burgemeester Visser) zelf onder het vergrootglas lag.

Maar eerlijk is eerlijk, het niveau van het debat in de raad is er in de loop der jaren niet op vooruitgegaan. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat het de laatste tijd vooral de oppositiepartijen zelf zijn die, sinds het aantreden (of volgens PRO de staatsgreep) van het nieuwe college, er bijzonder op zijn gebrand om de sfeer in de raad zo explosief mogelijk te houden. Als de blikken van bijvoorbeeld Marieke van de Beek konden doden, had de meerderheid van het gemeentebestuur van Scherpenzeel al lang onder de groene zoden gelegen en zou de provincie hier de tent direct kunnen opheffen. Ervan uitgaande natuurlijk dat de stelling van de oppositie over een gebrek aan kandidaten voor raads- en wethouderszetels klopt. Een stelling die in elk geval voor de SGP niet op lijkt te gaan, want ik sta er altijd van te kijken hoe de 'mannenbroeders' als het nodig is weer een blik nieuwe politici kunnen opentrekken.

Hoe handig het is om je punt te maken door jezelf als exponent van alle misère in de wind te zetten, vraag ik mij af. Het doel heiligt kennelijk de middelen. Nog even in thuisquarantaine blijven totdat je gericht kan gaan schieten op de planuitwerking van het college, was denk ik slimmer geweest.

Margreet Hendriks