Happen naar de baas?

We kennen GBS-voorman Henk Brons als iemand die graag met gestrekt been de discussies ingaat en vaak het randje opzoekt. Zo ook bij het debat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daarin betitelde hij de rol van de burgemeester ondermeer als te sturend en het rapport als een onemanshow waarbij het college nauwelijks betrokken is geweest. Uitspraken die vrijwel zeker aanleiding waren voor de boosheid van burgemeester De Vries die in een onverwachte slottirade aankondigde bij de CvK in Arnhem zijn beklag te gaan doen over politici die deze avond zijn integriteit in het geding hadden gebracht.

Het moment van de uitbarsting van de burgemeester kwam al net zo bevreemdend over als het urenlang discussiëren over een rapport waarvan, behalve de insiders, niemand wist wat erin stond. Een voorzitter van de raad is er namelijk meestal als de kippen bij om politici stevig op de vingers te tikken op het moment dat hun uitspraken over de schreef gaan. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan koos De Vries ervoor zijn kwaadheid pas te uiten in een monoloog aan het eind van de vergadering. Jammer, want daardoor werd de raad de gelegenheid ontnomen om hierop te reageren.

Na het lezen van het rapport, vermoed ik dat Brons zijn kritiek baseerde op het feit dat de begeleidingsgroep van de externe onderzoekers alleen bestond uit de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dat zou ook verklaren waarom hij suggereerde dat de rest van het college er niet of nauwelijks bij betrokken is geweest. Vraag is dan trouwens wel of het college c.q. de fractievoorzitters vooraf akkoord zijn gegaan met deze aanpak, want dat zou de zaak weer in een heel ander daglicht zetten. Kortom, voor de duidelijkheid had De Vries er beter aan gedaan om (net als hij even deed bij SGP-raadslid Van Deelen) direct te reageren op zijns inziens incorrecte aantijgingen van politici. Daarnaast had de burgemeester in dit debat ervoor kunnen kiezen om op enig moment de voorzittershamer over te dragen aan een plaatsvervanger, zodat hij als portefeuillehouder zijn handen vrij had om de politiek namens het college van repliek te dienen. Hoewel een discussie tussen raad en college in principe niet thuishoort in een raadsvergadering, kunnen we tevens vaststellen dat dit ook geldt voor de behandeling van een uitermate belangrijk rapport inzake de toekomst van de gemeente waarvan de inwoners vooraf op geen enkele wijze kennis konden nemen. Aan dit debat was niets normaal, behalve wellicht de harde toon waarop men elkaar in Scherpenzeel nog wel eens de maat wil nemen. Maar dat zal in Arnhem geen verrassing zijn en moet daarom ook deze door de wol geverfde waarnemend burgemeester reeds bekend zijn geweest. De vraag die iedereen na afloop nog het meeste bezighield was of we getuige waren geweest van een dramavoorstelling die de grip van de lange arm van de provincie op het onwillige Scherpenzeel moet of gaat verstevigen. Wel een ding is zeker: happen naar de baas wordt niet getolereerd.

Margreet Hendriks