Eindspel

Het zal donderdagavond nog wel even knetteren in de gemeenteraad bij de formalisering van het nieuwe college. De woedende reacties van CU en PRO op de politieke coupe van GBS en SGP in de apotheose van de raadsvergadering van 9 december, waarin het initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid bij meerderheid werd aangenomen, logen er immers niet om. CU-raadslid Aart van de Peut sprak in de media over ‘een dolksteek in de rug’ en een ‘bananenrepubliek’; PRO-voorman Willem Schuur over ‘machtspolitiek’ en kondigde aan ‘niet aanwezig te zullen zijn’ bij de benoeming van de twee nieuwe SGP-wethouders, die samen met de nog zittende wethouder van GBS, Henny van Dijk, het nieuwe college moeten gaan vormen.

Zonder aan de oprechtheid van de woede van CU en PRO over de coupe te willen twijfelen, blijft het verbazingwekkend en zelfs een beetje ongeloofwaardig dat men dit niet zag aankomen. Zeker nadat de wethouders van deze partijen al een week eerder zelf het vertrouwen in hun GBS-collega Henny van Dijk hadden opgezegd, hetgeen werd gevolgd door een vergeefse poging om haar per direct te laten opstappen uit het college. Een merkwaardige actie waarmee de toch al belabberde onderlinge relaties van de coalitiepartijen over de koers van Scherpenzeel bewust verder op scherp werden gezet. Wanneer vervolgens GBS-voorman Henk Brons - geheel tegen zijn natuur in - bij zijn reactie daarop zijn doorgaans scherpe tong in bedwang houdt, dan kun je op je vingers natellen dat er wat broeit onder het oppervlak. Voor het bedenken dat er een vrijage met de SGP aan zit te komen is nog minder rekenvaardigheid nodig; het is namelijk de enige combinatie die gelijkgestemd is over de toekomstvisie en samen voldoende zetels in de raad heeft voor een meerderheid. Ik neem dan ook aan dat de woede van CU en PRO vooral werd veroorzaakt door het feit dat zij niet hadden verwacht dat er al direct na de besluitvorming over de toekomstvisie een nieuwe coalitie c.q. college startklaar stond.

Het technisch terugtrekken, maar feitelijk niet opstappen van de wethouders van CU en PRO aan het begin van de beslissende raadsvergadering op 9 december leek daarom nog het meest op het anticiperen op een eventuele zet van GBS (die getuige een reeds voorbereide motie van wantrouwen naar hun collegepartners ook daadwerkelijk in de maak bleek). De verklaring voor deze hoogst ongebruikelijke stap, namelijk om de eerder ontstane vertrouwensbreuk met het college niet van invloed te laten zijn op de beslissing over de toekomstvisie, klinkt nogal gezocht. Met name omdat de rol van het college in raadsvergaderingen zeer beperkt is daar deze in principe uitsluitend bedoeld zijn voor politieke beraadslagingen.

Het schaak zetten van GBS, veranderde op 9 december in schaakmat voor CU en PRO; een ontknoping van een knotsgekke partij waarover donderdag nog veel zal worden nagepraat. Wie echter denkt dat met dit spel een winnaar kan worden aangewezen, kan nog wel eens bedrogen uitkomen. Na donderdag staat er namelijk nog een partijtje snelschaken met de provincie op het programma. Het beslissende eindspel, met als inzet de toekomst van Scherpenzeel, is nog altijd niet gespeeld.

Margreet Hendriks