column

Provinciale poppenkast

Welgemeend advies of onverholen dreiging? Feit is dat de brief van Commissaris van de Koning John Berends - evenals de hele discussie over de toekomst van Scherpenzeel - door iedereen met een eigen bril wordt bekeken. Zo neemt GBS vooralsnog genoegen met de verklaring dat de provincie de gemeente slechts wil helpen bij een onderbouwde besluitvorming over een al dan niet zelfstandig voortbestaan. De toon en timing van de brief, alsmede de snelheid waarmee deze werd gepubliceerd via de openbare communicatiekanalen van de provincie, doen echter anders vermoeden.

Het is ook de eerste keer dat de provincie zo prominent uit de coulissen treedt als de grote regisseur van een productie waarvoor men zelf opdracht heeft gegeven. 'Scherpenzeel, de toekomst' moest er komen alvorens men in Arnhem een beslissing wilde nemen over het openstellen van een burgemeestersvacature na het vertrek van Ben Visser. Bij de presentaties van de eerste scripts, waarvoor de provincie meebetaalde aan het inhuren van dure hofschrijvers als Berenschot en SeinstraVanderlaar (voor wie dit trouwens serieproducties zijn), hield Arnhem zich nog keurig buiten de spotlights en werd er over de inhoud daarvan vooral binnenskamers gesouffleerd via de vertrouwenscommissie van de Scherpenzeelse raad. Nu de gemeente het scenarioschrijven echter zelf ter hand heeft genomen acht men zich kennelijk plotseling geroepen om het resultaat (dat vanwege de door de provincie opgelegde deadline onder grote tijdsdruk tot stand moest komen), in het openbaar als 'onvoldoende' te recenseren.

Bij de provincie moet men zich ervan bewust zijn geweest dat dit olie op het vuur gooien is op een toch al zeer brandbaar politiek toneel. CU, PRO en CDA, die de kritiek lijken te adopteren als steun voor hun gezichtspunten, waren er tenminste als de (Barneveldse) kippen bij om, nog voor de start van het inwonersgesprek, de inhoud van de brief samen te vatten en rond te sturen via een persbericht opdat iedereen kon kennisnemen van 'het volledige verhaal'.

Van het inmiddels uitentreuren door deze partijen gebezigde 'eerlijke verhaal' naar 'het volledige verhaal' lijkt een klein stapje. Dat is het echter niet als je bedenkt dat ook de fractievoorzitters van CU, PRO en CDA in de Stuurgroep medeauteur zijn geweest van en akkoord waren met de feitelijke analyses in het door de provincie gekraakte rapport. Omdat ook de externe raadadviseur nog met zijn bevindingen moet komen, was het logischer geweest om de provinciale kritiekpunten in eerste instantie bij de Stuurgroep te parkeren, in plaats van het in collegiale samenwerking opgetuigde eigen werk direct en zonder commentaar als slechte fictie in de markt te zetten. Wat voor signaal geef je hiermee af aan de mensen die willen meepraten over de belangrijke beslissing die de raad moet gaat nemen over de toekomst van het dorp? 'Hou er maar rekening mee dat we straks nauwelijks iets te kiezen hebben?' Een duidelijker (her)bevestiging dat we in een poppenkastvoorstelling zijn beland, waarin de provincie aan de touwtjes trekt, kan ik niet bedenken.

Margreet Hendriks