‘Prins Pauper?’

Gearrangeerde huwelijken zijn niet echt iets van deze tijd. Zelfs koningshuizen hebben de traditie van het aandragen van geschikte kandidaten laten varen om hun telgen in staat te stellen een huwelijk uit liefde te sluiten. In de enkele gevallen waarin de ouderlijke macht zich nog actief roert in een partnerkeuze, kun je er zeker van zijn dat de geldbuidel een belangrijke rol speelt. Waar de liefde ontbreekt, is er dan nog altijd het vooruitzicht van een comfortabel leven met zo min mogelijk financiële zorgen.

Tot nu toe leek de discussie rond een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel met buurgemeente Barneveld zich vooral op dit niveau af te spelen. Het kippendorp is een prima partij om te huwen, vond adviesbureau SVDL en Gedeputeerde Staten sloten zich daarbij van harte aan. De laatste wierp zich zelfs op als huwelijksmakelaar om de verbintenis liefst goedschiks, doch anders wel met de nodige dwang tot stand te brengen. In de persoon van waarnemend burgemeester Harry de Vries werd alvast een weddingplanner ingehuurd die de bruid, Scherpenzeel in dit geval, netjes naar het altaar zou moeten geleiden. De bruid, zelf niet geheel onbemiddeld, wordt echter verscheurd door twijfel. Als alleenstaande kan zij gaan en staan waar zij zin in heeft. Weliswaar leeft zij op flinke voet en begrijpt zij ook wel dat haar bankrekening niet tot in eeuwige dagen zal reiken, maar je vrijheid opgeven is een grote stap. Het ene stemmetje in haar hoofd vertelt haar dat ze door een verbintenis met zo’n goede partij in de toekomst veel minder geldzorgen zal hebben en voorlopig nergens op hoeft te bezuinigen; het andere stemmetje waarschuwt haar dat ze niet precies weet waaraan ze begint en scheiding geen optie meer is als het ja-woord eenmaal is gegeven.

De voorbereidingen voor de bruiloft zullen er niet eenvoudiger op worden nu er aanwijzingen zijn dat de aangedragen bruidegom een stuk minder stevig in de slappe was zit dan tot nu toe werd aangenomen. Hoeveel pijn er zit in de Barneveldse portemonnee is niet precies in te schatten, omdat Barneveld zijn kadernota, waarin de financiële ontwikkelingen worden geschetst, heeft uitgesteld tot het najaar. Tegen die tijd hoopt Barneveld ook meer zicht te hebben op de financiële gevolgen van de coronacrisis op het Barneveldse huishoudboekje. Ook het feit dat Barneveld, in de recent verschenen benchmark waarin alle Nederlandse gemeenten worden beoordeeld op hun financiële stabiliteit, wordt geclassificeerd als één van de drie meest slecht presterende gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners, zal de eventuele onderhandelingen over de huwelijkse voorwaarden er niet makkelijk op maken. En de droom van in relatief veilige financiële armen te vallen van korte duur. Het zou zomaar kunnen dat de droomprins van de huwelijksmakelaars ineens ‘Prins Pauper’ blijkt te zijn en de weddingplanner in plaats van een feestelijke bruiloft niet meer dan een ziekenfondsfeestje kan optuigen, waarvoor alle gasten na afloop mogelijk nog een ‘tikkie’ kunnen verwachten voor de drank en versnaperingen. Of loopt het alsnog uit op een vrijgezellenpartij? Wordt vervolgd...

Margreet Hendriks